BizLIVE - Với mức tăng 3,2%, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành năm 2021 có mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua dù được đánh giá là khả quan trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp...

Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo về Tình hình kinh tế – xã hội quý 4 và năm 2021, trong đó, cập nhật một số thông tin về tình hình đầu tư và đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước (NSNN) trong giai đoạn.

Theo đó, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý 4/2021 theo giá hiện hành ước tính đạt 999,8 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn khu vực nhà nước giảm 2,5%; khu vực ngoài nhà nước tăng 10,8%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 4%.

Vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021 “khả quan” dù tăng thấp nhất nhiều năm ảnh 1

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội phân theo loại hình kinh tế theo giá hiện hành các năm 2017-2021 (nghìn tỷ đồng)

Ước tính năm 2021, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành đạt 2.891,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm trước.

Trong đó, vốn khu vực nhà nước đạt 713,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng vốn và giảm 2,9% so với năm trước; khu vực ngoài nhà nước đạt 1.720,2 nghìn tỷ đồng, bằng 59,5% và tăng 7,2%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 458,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,8% và giảm 1,1%.

Như vậy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành năm 2021 có mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua nhưng được đánh giá là kết quả khả quan trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới.

Vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021 “khả quan” dù tăng thấp nhất nhiều năm ảnh 2

Tốc độ tăng/giảm vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành các năm giai đoạn 2017-2021 (%)

Trong vốn đầu tư của khu vực nhà nước, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 ước tính đạt 423,6 nghìn tỷ đồng, bằng 84,3% kế hoạch năm và giảm 8,6% so với năm trước.

Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 72,4 nghìn tỷ đồng, bằng 81,2% kế hoạch năm và giảm 8,2% so với năm trước; vốn địa phương quản lý đạt 351,2 nghìn tỷ đồng, bằng 85% và giảm 8,7%.

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 234,3 nghìn tỷ đồng, bằng 80,9% và giảm 9,2%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 98,5 nghìn tỷ đồng, bằng 92,4% và giảm 7,4%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 18,4 nghìn tỷ đồng, bằng 108,9% và giảm 8,7%.

Năm 2021: Kỳ tích về thu hút vốn FDI

Như BizLIVE đã đề cập ở bản tin trước, năm 2021, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong giai đoạn, đã có 1.738 dự án mới được cấp GCNĐKĐT, giảm 31,1% về số dự án so với năm 2020. Tuy nhiên, số vốn đăng ký của các dự án mới lại đạt 15,2 tỷ USD, tăng 4,1% so với năm trước.

Về vốn đăng ký điều chỉnh, có 985 lượt dự án, với tổng vốn đăng ký điều chỉnh tăng thêm đạt trên 9 tỷ USD, tăng 40,5% so với năm 2020. Đồng thời, có 3.797 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN (giảm 38,2%) với giá trị gần 6,9 tỷ USD (giảm 7,7%).

Ước tính trong năm 2021, các dự án ĐTNN đã giải ngân được 19,74 tỷ USD, giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 3 điểm % so với 11 tháng năm 2021.

Vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021 “khả quan” dù tăng thấp nhất nhiều năm ảnh 3

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/12 các năm 2017-2021 (Tỷ USD)

Trong năm 2021, các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo luôn ở vị trí dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hiện đạt trên 18,1 tỷ USD, chiếm 58,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Ngành sản xuất, phân phối điện mặc dù thu hút được số lượng dự án mới, điều chỉnh cũng như GVMCP không nhiều, song có dự án có quy mô vốn lớn nên đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư trên 5,7 tỷ USD, chiếm 18,3% tổng vốn đầu tư đăng ký...

Tiếp theo lần lượt là các ngành kinh doanh bất động sản; bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là trên 2,6 tỷ USD và trên 1,4 tỷ USD...

Vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021 “khả quan” dù tăng thấp nhất nhiều năm ảnh 4

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện giai đoạn 2017-2021 (Tỷ USD)

Thêm một điểm tích cực là trong năm 2021, số lượng dự án quy mô nhỏ dưới 5 triệu USD giảm 33,9%, các dự án có quy mô nhỏ dưới 1 triệu USD giảm 33,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, quy mô vốn bình quân dự án đầu tư mới gần 8,8 triệu USD/dự án, cao hơn so với mức 5,8 triệu USD/dự án của năm 2020. Quy mô bình quân dự án điệu chỉnh vốn gần 9,2 triệu USD/lượt điều chỉnh, cao hơn so với mức 5,6 triệu USD/lượt điều chỉnh của năm 2020.

Tuấn Việt