BizLIVE - Từ 1/1/2021, Bộ luật Lao động 2019 quy định, tổng số giờ làm việc bình thường và àm thêm không được quá 12 giờ trong 1 ngày, 40 giờ 1 tháng. Người sử dụng lao động sẽ bị phạt tới 50 triệu đồng nếu vi phạm quy định.
Thời gian làm thêm giờ của người lao động được quy định như thế nào?
Ảnh minh họa.
Tại Điều 107 Bộ Luật lao động năm 2019 nêu rõ, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu:
• Phải được sự đồng ý của người lao động.
• Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày, trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày, không quá 40 giờ trong 1 tháng.
• Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 1 năm.
Như vậy so với Bộ luật Lao động năm 2012, quy định tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày, không quá 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1 năm, thì từ năm 2021 thời gian làm thêm của người lao động được nâng lên không quá 40 giờ trong 1 tháng.
Trường hợp doanh nghiệp được sử dụng lao động làm thêm đến 300 giờ/năm
Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 1 năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau đây:
• Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản.
• Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước.
• Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời.
• Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất.
Tuy nhiên, theo Bộ Luật lao động 2019, người sử dụng lao động cũng có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm và người lao động không được từ chối trong trường hợp:
• Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật.
• Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
Theo Khoản 3, Khoản 4 Điều 14 của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội nêu rõ:
• Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
- Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định của Bộ luật lao động.
- Huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Bộ luật lao động.
• Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định tại Bộ luật lao động hoặc quá 12 giờ trong 1 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.
• Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 1 tháng đến 3 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này.

N. NGA