BizLIVE - Người được tiếp nhận vào làm viên chức phải có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên, phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng BHXH bắt buộc.
Thêm đối tượng được xem xét tuyển thẳng vào làm viên chức
Ảnh minh họa.
Từ ngày 29/9/2020, Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức chính thức có hiệu lực thi hành.
Theo đó, bổ sung thêm trường hợp người đang làm việc tại các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được xem xét tiếp nhận vào làm viên chức nếu đáp ứng các điều kiện:
Có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Có đóng BHXH bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc đang đảm nhận).
Quy định này cũng được áp dụng với các đối tượng:
Người đang là cán bộ, công chức cấp xã.
• Người đang ký hợp đồng lao động làm việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.
 Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
• Người đang làm việc tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng cũng được xem xét các đối tượng sau vào viên chức không qua thi tuyển:
• Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống.
• Người đã từng là cán bộ, công chức, viên chức, sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Bổ sung thêm hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Trước đây tại Điều 3 Nghị định 29/2020/NĐ-CP, theo chức danh nghề nghiệp, viên chức được phân loại trong từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp với các cấp độ từ cao xuống thấp: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I, hạng II, hạng III và hạng IV.
Thì tại Nghị định 115, Chính phủ đã bổ sung thêm một chức danh nghề nghiệp. Cụ thể, căn cứ vào mức độ phức tạp công việc của chức danh nghề nghiệp, các chức danh nghề nghiệp viên chức trong cùng một lĩnh vực sự nghiệp được xếp hạng từ cao xuống thấp: Chức danh nghề nghiệp hạng I, hạng II, hạng III, hạng IV và hạng V.

N. NGA