BizLIVE - Từ năm 2021, ngoài tiền, người sử dụng lao động cũng có thể lựa chọn thưởng Tết Dương lịch cho người lao động bằng nhiều hình thức khác.
Tết Dương lịch 2021 người lao động được thưởng như thế nào?
Ảnh minh họa.
Từ Tết Dương lịch năm nay (1/1/2021) Bộ Luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực. Nhiều vấn đề liên quan đến nghỉ lễ và lương, thưởng được người lao động rất quan tâm.
Nghỉ Tết Dương lịch được hưởng nguyên lương
Theo quy định tại khoản 1, Điều 112 Bộ Luật lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 1 ngày Tết Dương lịch (ngày 1/1 dương lịch).
Đồng thời, theo khoản 3 Điều 111 Bộ Luật lao động năm 2019 về ngày nghỉ của người lao động cũng nêu rõ: Nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.
Năm nay, do ngày Tết Dương lịch rơi vào thứ sáu nên người lao động được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên lương đối với ngày đó.
Tùy vào tính đặc thù của công việc hoặc nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà người sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao động đi làm vào ngày Tết Dương lịch. Tuy nhiên, người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động làm việc vào ngày lễ, tết nếu được người lao động đồng ý.
Nếu người lao động đi làm Tết Dương lịch sẽ được tính là làm thêm giờ và được trả lương theo Điều 98 Bộ Luật lao động năm 2019:
Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau: Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1, và khoản 2, Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.
Căn cứ vào các quy định trên, người lao động làm việc vào ngày Tết Dương lịch sẽ được hưởng ít nhất 400% lương ngày làm việc bình thường.
Đặc biệt, trường hợp người lao động làm việc vào ca đêm của ngày Tết Dương lịch sẽ được hưởng tối thiểu 490% lương của ngày làm việc bình thường.
Thưởng Tết Dương lịch có thể không bằng tiền
Theo Điều 103, Bộ Luật lao động năm 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.
Như vậy, từ ngày 1/1/2021, người sử dụng lao động được phép được thưởng cho người lao động không chỉ bằng tiền mà còn có thể bằng tài sản hoặc các hình thức khác. Đây là điểm mới đáng chú ý so với Bộ Luật lao động 2012.
Bên cạnh đó, Bộ Luật lao động 2019 cũng không bắt buộc người sử dụng lao động phải thưởng Tết Dương lịch. Quy chế thưởng sẽ do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và phải được công khai tại nơi làm việc.
Phạt tiền doanh nghiệp không công khai quy chế thưởng
Theo điểm a, khoản 1, Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Người sử dụng lao động không công bố công khai tại nơi làm việc thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

N. NGA