BizLIVE - Năm nay, người lao động tiếp tục được nghỉ Lễ Quốc khánh theo quy định tại Bộ Luật lao động 2012, tức là nghỉ 1 ngày 2/9. Đây là năm cuối cùng áp dụng lịch nghỉ này.
Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ mấy ngày, lương được tính như thế nào?
Ảnh minh họa.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã công bố phương án nghỉ lễ dịp Quốc khánh. Theo đó, 2/9 năm nay rơi vào thứ Tư nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội chỉ có 1 ngày nghỉ lễ.
Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 115 Bộ Luật lao động 2012, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương vào ngày 2/9/2020.
Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ ngày Quốc khánh 2/9 cố định, đơn vị căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của mình để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.
Đây là năm cuối cùng áp dụng lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 1 ngày. Từ năm 2021, theo Bộ Luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực, ngày Quốc khánh người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày bao gồm ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau, việc lựa chọn ngày 1/9 hoặc 3/9 do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Đi làm ngày Quốc khánh lương tính thế nào?
Hiện nay, theo Điều 97 Bộ Luật lao động 2012 quy định về tiền lương làm thêm giờ nêu rõ:
Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
Nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.
Từ năm 2021, theo Bộ Luật lao động 2019 mức tính lương làm thêm giờ trên vẫn được giữ nguyên.
Không cho người lao động nghỉ lễ bị phạt đến 20 triệu đồng
Việc xử phạt người sử dụng lao động vi phạm quy định về lao động được quy định tại Nghị định 28/2020/NĐ-CP. Cụ thể, khoản 2 Điều 17 Nghị định này quy định như sau:
Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hàng tuần, nghỉ hàng năm hoặc nghỉ lễ, tết.
Như vậy, nếu người sử dụng lao động không cho người lao động nghỉ Lễ Quốc khánh, không trả hoặc trả không đủ tiền lương khi người lao động đi làm vào ngày này sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng.

N. NGA