BizLIVE - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp lãnh đạo công đoàn cần làm tốt công tác nắm tình hình công nhân lao động, đặc biệt là tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội: Không để xảy ra tranh chấp lao động, đình công
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô Hà Nội. Ảnh: quochoi.vn.
Ngày 28/7, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô Hà Nội nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/8/2020).
Tại buổi gặp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao kết quả hoạt động Công đoàn TP.Hà Nội, vai trò của đội ngũ công nhân viên chức lao động, các cấp công đoàn đóng góp vào những thành tựu đạt được trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng các cấp lãnh đạo công đoàn cần làm tốt công tác nắm tình hình công nhân lao động, đặc biệt là tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp, giải quyết và phối hợp giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp để không có tranh chấp lao động, đình công xảy ra.
Cần động viên công nhân viên chức lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả và thương hiệu sản phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng yêu cầu các cấp công đoàn quan tâm tới các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất, khu công nghiệp tập trung.
Bên cạnh đó, phải quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động ở các doanh nghiệp tại Hà Nội, chủ động đề xuất, kiến nghị với Thành ủy, UBND Thành phố xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa phục vụ công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất, khu công nghiệp tập trung, các địa phương có động công nhân lao động thuê trọ.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị Công đoàn Thủ đô phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động và các chế độ chính sách với người lao động, đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
"Các cấp Công đoàn cần tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động học tập nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ học vấn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật trong lao động, tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh.
Cũng tại buổi gặp, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội đã đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, đặc biệt là công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
Phối hợp với doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo duy trì đời sống, việc làm cho công nhân lao động trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Tham gia xây dựng phương án chi trả quyền lợi cho công nhân lao động bị ngừng việc, bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngoài ra, các cấp Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho 61.971 trường hợp công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

N. NGA