BizLIVE -

Trong tình hình mới, nhất là tác động cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức công đoàn, đòi hỏi công tác truyền thông về tổ chức và hoạt động cần được tăng cường.

Nâng cao chất lượng công tác công đoàn đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới
Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ sáu (khóa XII).
Hôm nay (3/7), Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 6 (khóa XII) đã diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh tại hội nghị, trong bối cảnh tình hình mới, nhất là tác động cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, cũng như các yêu cầu đặt ra đối với tổ chức công đoàn, đòi hỏi công tác truyền thông về tổ chức và hoạt động công đoàn cần được tăng cường, tạo sự đồng bộ trong toàn hệ thống.
Nghị quyết của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam xác định nhiệm vụ “Đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới” là một trong ba khâu đột phá của giai đoạn 2018-2023. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn xây dựng chương trình “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023” để triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Cũng tại hội nghị sáng nay, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Đồng hành cùng cả nước, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Tổng Liên đoàn đã ban hành 16 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn khẩn trương triển khai các hoạt động theo từng giai đoạn cụ thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn.
Cụ thể, nhiều Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương đã tích cực thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn và cấp ủy, chính quyền cùng cấp. Nhiều công đoàn cơ sở phối hợp cùng người sử dụng lao động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn tại nơi làm việc.
Các cấp công đoàn chủ động, tích cực huy động các nguồn lực tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh với tổng số tiền hơn 112 tỷ đồng.
Theo ông Hải, những tháng cuối năm 2020, dự báo dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Theo đó, trong trường hợp dịch bệnh diễn biến tích cực, bình quân mỗi tháng vẫn sẽ có khoảng 70.000-80.000 người lao động bị mất việc làm, khoảng 3 triệu lao động phải ngừng việc, 70 - 75% số doanh nghiệp bị ảnh hưởng, tiềm ẩn yếu tố có thể phát sinh những diễn biến phức tạp trong quan hệ lao động...

VĂN CAO