BizLIVE - Người lao động ngoại tỉnh ở Hà Nội nếu có nguyện vọng về quê cần đăng kí ngay với chính quyền địa phương trước ngày 14/9.
Lao động ngoại tỉnh ở Hà Nội cần làm gì để được về quê?
Ảnh minh họa.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có công văn đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê. 
Các địa phương gửi văn bản tổng hợp danh sách người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê về Sở trước ngày 14/9/2021 để kịp thời báo cáo UBND Thành phố.
Trên cơ sở tổng hợp của các địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội sẽ phối hợp với công an thành phố xây dựng phương án hỗ trợ khi đủ điều kiện, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.
Như vậy, người lao động ngoại tỉnh ở Hà Nội nếu có nguyện vọng về quên cần đăng kí ngay với chính quyền địa phương trước ngày 14/9.
Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
Theo đó, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nguyên tắc "4 tại chỗ" theo chỉ đạo của UBND thành phố, linh hoạt, sáng tạo trong việc chăm lo, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho lao động ngoại tỉnh gặp khó khăn do dịch COVID-19 không có nơi cư trú.
UBND các quận, huyện chỉ đạo, lập danh sách người lao động, người dân ngoại tỉnh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 không có nơi cư trú trên địa bàn quản lý. Đồng thời, tổng hợp phân loại đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 58/NQ-CP, Quyết định số 3642/QĐ-UBND và các chính sách đặc thù hỗ trợ của thành phố.
Thống kê sơ bộ, Hà Nội ước tính có khoảng 106.000 lao động tự do ngoại tỉnh cư trú không cố định. Để người lao động ngoại tỉnh vượt qua khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội, các sở, ngành, địa phương đã triển khai hỗ trợ bằng nhiều hình thức linh hoạt như vận động các chủ hộ có nhà cho thuê miễn, giảm tiền thuê nhà, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ gói an sinh cho lao động tự do ngoại tỉnh.
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho thấy, đến cuối ngày 12/9, toàn thành phố đã có quyết định hỗ trợ với tổng kinh phí gần 1.012 tỷ đồng cho hơn 2,6 triệu lượt người dân, người lao động, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh. Đáng chú ý, theo gói hỗ trợ của Chính phủ, Hà Nội đã có hơn 138.000 lao động tự do, lao động ngoại tỉnh được hỗ trợ với số tiền gần 208 tỷ đồng. 

N. NGA