BizLIVE - Dưới đây là những quy định tiêu biểu tại Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021 mà trong thực tế người lao động cần nắm rõ để bảo vệ quyền lợi khi tham gia vào thị trường lao động.

N. NGA