BizLIVE - Quốc hội đã chính thức chốt không tăng lương cơ sở năm 2021 mà vẫn giữ nguyên mức 1,49 triệu đồng/tháng. Như vậy, 2 năm liên tiếp lương cán bộ, công chức, viên chức sẽ không thay đổi.
Ngày 12/11/2020, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về Dự toán ngân sách Nhà nước 2021. Trong đó, đáng chú ý là không tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2021.
Trước đó, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp từ những ngày đầu năm 2020, để chia sẻ những điều này, tại Nghị quyết 122/2020/QH14, Quốc hội chính thức thông qua chưa điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2020.
Đồng thời, tại Nghị quyết này, căn cứ tình hình thực tế, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở.
Ngày 9/10/2020, tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết và một lần nữa thông qua việc lùi thời điểm áp dụng cải cách tiền lương đến 1/7/2022 thay vì từ 2021 như tinh thần của Nghị quyết số 27 năm 2018.
Theo đó, những chính sách cải cái tiền lương: Xây dựng 5 bảng lương mới theo chức vụ, vị trí việc làm; Bổ sung tiền thưởng vào cơ cấu tiền lương; Bãi bỏ hàng loạt phụ cấp và khoản chi ngoài lương sẽ bị hoãn lại đến 1/7/2022.
Như vậy, dự kiến năm 2021, mức lương cơ sở cũng sẽ không bị bãi bỏ. Điều này đồng nghĩa với việc, 2 năm liên tiếp, lương cán bộ, công chức sẽ không thay đổi.
Vì lương cán bộ, công chức trong năm 2021 không có gì thay đổi nên mức lương của đối tượng này vẫn sẽ tính theo công thức dưới đây thay vì trả lương theo số tiền cụ thể như tinh thần của Nghị quyết 27:
Lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương
Trong đó, mức lương cơ sở 2021 vẫn giữ nguyên như hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng. Hệ số lương vẫn được áp dụng theo phụ lục ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
Dưới đây là bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2021 theo mức lương cơ sở này.

N. NGA