BizLIVE -
Theo thống kê của GSO, trong  số 9,1 triệu lao động bị tác động tiêu cực bởi dịch COVID-19, có tới 540 nghìn người bị mất việc và 6,5 triệu người bị giảm thu nhập.
Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo tác động của dịch COVID đến tình hình lao động, việc làm quý 1/2021 tại Việt Nam.
Theo đó, mặc dù những nỗ lực khôi phục kinh tế đi đôi với phòng chống dịch đã phần nào cải thiện các gam màu xám của tình hình lao động việc làm trong nước, nhưng trong quý 1, cả nước vẫn có tới 9,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19.
Trong số 9,1 triệu người bị tác động tiêu cực bởi đại dịch, có 540 nghìn người bị mất việc, 2,8 triệu người phải tạm nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh.
Có tới 3,1 triệu người cho biết họ bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên và 6,5 triệu lao động báo cáo họ bị giảm thu nhập.
 
Cũng theo báo cáo, lao động khu vực thành thị chịu tác động nhiều hơn khu vực nông thôn với 15,6% lao động còn bị ảnh hưởng, trong khi con số này ở nông thôn là 10,4%.
Nhóm lao động thất nghiệp chịu tác động mạnh mẽ nhất khi 36,3% trong số họ vẫn còn chịu ảnh hưởng tiêu cực, tiếp đó là lao động có việc làm (15,5%). Ngoài ra, chỉ có 4,3% lao động không hoạt động kinh tế còn chịu tác động tiêu cực bởi đại dịch này.
Xét theo 3 khu vực, khu vực ít chịu tác động nhất của đại dịch là khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản với 7,5% lao động cho biết chịu tác động tiêu cực của đại dịch. Đứng thứ hai là khu vực công nghiệp và xây dựng với 16,5% lao động bị ảnh hưởng. Lao động trong khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm tỷ lệ 20,4%.
Lực lượng lao động giảm 1,1 triệu người chỉ sau 1 quý

Theo GSO, trong quý 1, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên hiện là 51 triệu người, giảm 1,1 triệu người so với quý trước và giảm 180.900 người so với cùng kỳ năm trước.

“Sự bùng phát lần thứ 3 của đại dịch Covid-19 làm suy giảm đà phục hồi của thị trường lao động đã đạt được trong 2 quý cuối năm 2020, đồng thời khiến nhiều người lao động, đặc biệt phụ nữ trở thành lao động có việc làm phi chính thức”, cơ quan thống kê cho biết.

 

Trong quý 1, số người có việc làm phi chính thức là 20,7 triệu, giảm 251.700 người so với quý trước và tăng 525.400 người so với cùng kỳ năm trước.

Số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động  quý 1 năm 2021 là 971,4 nghìn người; tăng 143,2 nghìn người so với quý trước và tăng 78,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý 1 năm 2021 là 2,20%; tăng 0,38 điểm% so với quý trước và tăng 0,22 điểm % so với cùng kỳ năm trước

GSO đánh giá, làn sóng COVID-19 thứ 3 bùng phát ngay trước và trong dịp Tết Nguyên đán đã làm tăng đáng kể số lao động thiếu việc làm. Cụ thể, số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý 1 là 971.400 người, tăng 143.200 người so với quý trước và tăng 78.700 người so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân/tháng của người lao động tăng so với quý trước và cùng kỳ

Tới hết quý 1/2021, thu nhập bình quân tháng của người lao động đạt 6,3 triệu đồng, tăng 339 nghìn đồng so với quý trước và tăng 106 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao hơn 1,4 lần của lao động nữ (tương ứng 7,3 triệu đồng so với 5,2 triệu đồng); thu nhập bình quân lao động khu vực thành thị cao hơn 1,5 lần lao động khu vực nông thôn (tương ứng 7,9 triệu đồng so với 5,4 triệu đồng).

Bất chấp sự bùng phát của đại dịch COVID-19, thu nhập bình quân của người lao động quý 1 năm 2021 vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước và tăng ở cả ba khu vực kinh tế. Thu nhập bình quân tháng người lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 3,6 triệu đồng, tăng 181 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước, lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng có thu nhập bình quân là 7,2 triệu đồng, tăng 112 nghìn đồng và thu nhập bình quân của lao động trong khu vực dịch vụ là 7,5 triệu đồng, tăng 55 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

 

Tính chung quý I năm 2021 so với cùng kỳ năm trước, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân cao nhất, tăng 5,2%; khu vực dịch vụ có tốc độ tăng là 1,5% và khu vực công nghiệp và xây dựng có tốc độ tăng thu nhập bình quân thấp nhất, tăng 0,8%.

Đáng chú ý, mặc dù thu nhập bình quân chung tăng nhưng mức tăng này không đều giữa các ngành.

Một số ngành vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 và thu nhập của lao động trong ngành đó bị sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Đó là các ngành: nghệ thuật, vui chơi giải trí, giảm 5,2% (giảm 359 nghìn đồng); vận tải kho bãi giảm 2,7% (giảm 234 nghìn đồng).

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công ăn lương quý 1 năm 2021 đạt 7,2 triệu đồng, tăng 556 nghìn đồng so với quý trước và tăng 132 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và lao động (Tổng cục Thống kê), những con số thống kê về tình hình lao động việc làm quý 1 năm 2021 đã phản ánh những khó khăn và biến động của nền kinh tế nói chung và thị trường lao động nói riêng. Những khó khăn này là thách thức rất lớn đối với các nỗ lực hoàn thành mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa chiến thắng đại dịch.
Để tháo gỡ khó khăn cho thị trường lao động việc làm, Tổng cục Thống kê đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành cần tích cực nghiên cứu triển khai ngay việc cấp "hộ chiếu vắc xin", xây dựng các tiêu chí cần thiết để mở cửa thị trường du lịch quốc tế nhằm giúp ngành dịch vụ, du lịch không bỏ lỡ cơ hội để phục hồi và phát triển.

TUẤN VIỆT