BizLIVE - Việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt áp dụng cho các trường hợp mới hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được thực hiện từ ngày 3/8 đến ngày 5/8/2021.
Hà Nội chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà từ ngày 3/8
Thời gian chi trả tiền mặt thực hiện từ ngày 3/8 đến ngày 5/8/2021
UBND TP. Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc gửi Bảo hiểm xã hội Hà Nội, Bưu điện thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã về việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8/2021.
Để đảm bảo chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của người hưởng kịp thời, an toàn UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện chi trả cho các trường hợp mới hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1/8/2021 qua tài khoản cá nhân ATM và chi tiền mặt tại nhà người hưởng. Thời gian chi trả tiền mặt thực hiện từ ngày 3/8 đến ngày 5/8/2021.
Công văn cũng nêu rõ, UBND TP. Hà Nội yêu cầu Bảo hiểm xã hội Thành phố kết hợp với Bưu điện Thành phố xây dựng phương án chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng bằng tiền mặt trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19.
Đồng thời, UBND quận, huyện, thị xã thu thập, bổ sung thông tin người hưởng và thông báo cho người hưởng lịch chi trả cũng như tuyên truyền trên loa xã, phường, thị trấn về đối tượng, thời gian, phương thức nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 17.
Bên cạnh đó, Thành phố còn yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với ngân hàng tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng mở tài khoản cá nhân ATM để nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong thời gian tiếp theo.
Đối với người hưởng đang trong giai đoạn cách ly tập trung, cách ly tại nhà và khu vực sinh sống đang bị phong tỏa để phòng, chống dịch, UBND Thành phố yêu cầu lên phương án chi trả đảm bảo phòng, chống dịch.
Trước đó, vào kỳ lương của tháng 7/2021, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội đã chi trả gộp hai tháng tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 7 và tháng 8 cho người thụ hưởng, cho nên đa số người nghỉ hưu, hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội đã nhận đủ tiền lương của tháng 8.
Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng đã phối hợp cùng với Bưu điện Thành phố căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh của từng địa phương, địa bàn xây dựng phương án tổ chức chi trả cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn theo đúng mục tiêu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Tổ chức chi trả, tránh tập trung đông người đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho người hưởng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thông báo cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức chi trả, thời gian chi trả, địa điểm chi trả để thực hiện.
Ngoài ra, tại các điểm chi trả, chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang, sát khuẩn miễn phí; yêu cầu nhân viên chi trả, người hưởng phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.

N. NGA