BizLIVE - Nếu tình hình dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng tiêu cực tác động đến tăng trưởng kinh tế - xã hội, dự kiến nhu cầu nhân lực 6 tháng cuối năm 2021 TP.HCM cần khoảng 127.000 chỗ làm việc.
Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM vừa đưa ra Báo cáo Thị trường lao động 6 tháng đầu năm - Dự báo nhu cầu nhân lực 6 tháng cuối năm 2021 tại TP.HCM.  
Doanh nghiệp ngoài nhà nước dẫn đầu về tỷ lệ cắt giảm lao động
Báo cáo cho biết, trong 4.140 doanh nghiệp khảo sát thì có 1.924 doanh nghiệp trả lời dự kiến cắt giảm lao động trong 6 tháng cuối năm 2021, chiếm 46,47% tổng số doanh nghiệp khảo sát.
Trong tổng số 1.924 doanh nghiệp dự kiến cắt giảm lao động trong 6 tháng cuối năm 2021, có 1.794 doanh nghiệp ngoài nhà nước (chiếm 93,24%), có 104 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 5,41%), có 26 doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước (chiếm 1,35%).
Xét theo ngành kinh tế, trong tổng số doanh nghiệp dự kiến cắt giảm lao động ở 6 tháng cuối năm tập trung chủ yếu ngành bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; Công nghiệp chế biến, chế tạo; Dịch vụ lưu trú và ăn uống; Xây dựng; Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ; Vận tải kho bãi; Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ; Thông tin và truyền thông; Hoạt động kinh doanh bất động sản...
Hình thức cắt giảm lao động, phần lớn doanh nghiệp áp dụng là giảm giờ làm việc/nghỉ luân phiên với 1.152 lượt doanh nghiệp (chiếm 44,7%), tạm thời cho người lao động nghỉ việc có hỗ trợ một phần tiền lương với 451 lượt doanh nghiệp (chiếm 17,5%), tạm thời cho người lao động nghỉ việc không hỗ trợ tiền lương với 428 lượt doanh nghiệp (chiếm 16,61%), cho lao động thôi việc với 546 lượt doanh nghiệp (chiếm 21,19%).
Riêng đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức cho lao động thôi việc thì có 689 lượt doanh nghiệp dự định sẽ hỗ trợ kinh phí mất việc làm cho người lao động (chiếm 28,93%); có 467 lượt doanh nghiệp dự định hỗ trợ làm thủ tục hưởng gói trợ cấp hỗ trợ Covid-19 của Chính phủ (chiếm 19,61%); có 396 lượt doanh nghiệp lựa chọn hình thức khác (chiếm 16,62%) và có 830 lượt doanh nghiệp dự kiến không hỗ trợ đối với lao động thôi việc (chiếm 34,84%).
2 kịch bản cho thị trường lao động TP.HCM nửa cuối năm
Tại báo cáo, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM đưa ra dự báo nhu cầu nhân lực 6 tháng cuối năm 2021 tại TP,HCM theo 2 kịch bản.
Kịch bản thứ nhất, tình hình dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng tiêu cực tác động đến tăng trưởng kinh tế - xã hội, các khu vực kinh tế chịu tác động lớn là khu vực dịch vụ (ngành lưu trú, ăn uống, du lịch, vận tải…), khu vực công nghiệp - xây dựng (ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ, chế biến thực phẩm, xây dựng…).
Theo kịch bản này, dự kiến nhu cầu nhân lực 6 tháng cuối năm 2021, thành phố cần khoảng 127.000 chỗ làm việc.
Kịch bản thứ hai, tình hình dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng tích cực tác động tốt đến tăng trưởng kinh tế - xã hội, với việc triển khai tiêm chủng vắc xin và kiểm soát tốt dịch tễ, tình hình doanh nghiệp khởi sắc trong những tháng cuối năm 2021, đặc biệt là thời điểm gia tăng hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ nhu cầu dịp lễ Tết, cũng sẽ giúp hạn chế tình trạng lao động ngừng việc, mất việc.
Tuy nhiên khu vực dịch vụ (ngành lưu trú, ăn uống, du lịch), khu vực công nghiệp (ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ) vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các hoạt động giao thương (xuất - nhập) bị gián đoạn. Theo kịch bản này, nhu cầu nhân lực 6 tháng cuối năm 2021 của thành phố là khoảng 147.000 chỗ làm việc. 
Xu hướng việc làm trong 6 tháng cuối năm 2021 tập trung chủ yếu ở các nhóm nghề như: Kinh doanh thương mại cần khoảng 30.150 chỗ làm việc, công nghệ thông tin - điện tử (10.305 chỗ làm việc), dịch vụ cá nhân - chăm sóc sức khỏe và y tế (9.629 chỗ làm việc), dệt may - da giày (9.011 chỗ làm việc), marketing (8.511 chỗ làm việc), chế biến lương thực - thực phẩm (8.247 chỗ làm việc), kiến trúc - kỹ thuật công trình xây dựng (5.909 chỗ làm việc), hành chính văn phòng (5.748 chỗ làm việc)…

N. NGA