BizLIVE - Trong quý II/2020, lực lượng lao động đã giảm hơn 2 triệu người so với quý trước và cùng kỳ năm trước; tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động khu vực thành thị cao nhất trong 10 năm qua.
Dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến 30,8 triệu người lao động
Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động trong quý II là 2,73%, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Ảnh minh họa
Sáng 10/7, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê tình hình lao động việc làm quý II và 6 tháng đầu năm 2020.
72% lao động trong ngành dịch vụ bị ảnh hưởng
Theo báo cáo, dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam từ tháng 1/2020 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình lao động việc làm trong các ngành và tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó, ảnh hưởng rõ rệt nhất vào quý II/2020.
Tính đến tháng 6/2020, cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập,… Ảnh hưởng do giảm thu nhập chiếm tỷ trọng cao nhất với 57,3% tổng số người bị ảnh hưởng (tương ứng 17,6 triệu người).
Trong tổng số 30,8 triệu người bị ảnh hưởng, có 28,7 triệu người có việc làm; 897,5 nghìn người thất nghiệp và 1,2 triệu người nằm ngoài lực lượng lao động (không tham gia hoạt động kinh tế).
Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 với 72% lao động bị ảnh hưởng, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với 67,8% lao động bị ảnh hưởng; trong khi đó, tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 25,1%.
Lực lượng lao động giảm sâu nhất 10 năm qua
Theo TCTK, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý II/2020 là 53,1 triệu người, giảm 2,2 triệu người so với quý trước và giảm 2,4 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm lớn nhất trong vòng 10 năm qua. Lực lượng lao động giảm chủ yếu ở khu vực nông thôn và lực lượng lao động nữ.
So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm ở tất cả các nhóm tuổi; trong đó, nhóm dân số từ 55 tuổi trở lên tại khu vực thành thị có tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm sâu nhất (giảm 10,3%) trong khi mức giảm của các nhóm tuổi khác ở khu vực thành thị là dưới 3% và mức giảm của nhóm tuổi này ở khu vực nông thôn chỉ là 3,8%. Điều này cho thấy dịch Covid-19 đã tác động làm giảm cung ứng thị trường lao động ở tất cả các nhóm tuổi, đặc biệt là nhóm từ 55 tuổi trở lên tại khu vực thành thị.
Cũng theo báo cáo, lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý II là 51,8 triệu người, giảm 2,4 triệu người so với quý trước và giảm gần 2,6 triệu người so với cùng kỳ năm trước, đây cũng là mức giảm nhiều nhất trong vòng 10 năm qua.
Lao động có việc làm trong quý II/2020 giảm tương ứng so với mức giảm của lực lượng lao động. Điều này cho thấy dịch Covid-19 đã làm cho đa số người lao động mất việc phải tạm thời rời khỏi thị trường lao động trong thời gian dịch bệnh lây lan, đặc biệt là trong tháng 4/2020 khi các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng nghiêm túc và triệt để.
Một số ngành có số lao động giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước như ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (giảm 324,6 nghìn người); ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống (giảm 156,9 nghìn người); ngành giáo dục và đào tạo (giảm 122,7 nghìn người); ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy (giảm 120 nghìn người). 
Theo TCTK, số người từ 15 tuổi trở lên thiếu việc làm trong quý II là gần 1,5 triệu người, tăng 363,9 nghìn người so với quý trước và tăng 726,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Gần một nửa người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động trong quý II đang làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 48,2%. 
Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động trong quý II là 2,73%, trong đó, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động ở khu vực thành thị là 4,46%, cao nhất trong vòng 10 năm qua, cao hơn 1,36% so với cùng kỳ năm trước.
Thu nhập lần đầu tiên giảm trong vòng 5 năm qua
Báo cáo của TCTK cho thấy, thu nhập bình quân tháng của lao động quý II/2020 là 5,2 triệu đồng, giảm 525 nghìn đồng so với quý trước và giảm 279 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Đây là năm đầu tiên thu nhập của lao động trong quý II giảm so với cùng kỳ năm trước trong 5 năm qua (giảm 5,1%).
Trong khi đó, thu nhập bình quân tháng của lao động quý II/2019 so với cùng kỳ năm 2018 tăng tới 16,6%.
So với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của lao động quý II/2020 khu vực dịch vụ giảm 7,3%, giảm mạnh nhất trong ba khu vực kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 5,1%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 2,8%.  

HOÀNG HÀ