BizLIVE - Tính đến hết ngày 16/7, BHXH các tỉnh, thành phố đã hoàn tất thủ tục, gửi thông báo đến 375.335 đơn vị sử dụng 11,2 triệu lao động, số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm khoảng 4.322 tỷ đồng.
Đã giảm tiền đóng quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho trên 375.000 doanh nghiệp
Ảnh minh họa.
Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, ngay sau khi Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được ban hành, BHXH Việt Nam đã nhanh chóng vào cuộc để triển khai 3 chính sách liên quan trực tiếp đến ngành BHXH, gồm giảm mức đóng tiền đóng vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động.
Giảm thời gian giải quyết hồ sơ, đơn giản hoá thủ tục, đa dạng hình thức nộp hồ sơ, tăng cường giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin… là những giải pháp đang được ngành BHXH thực hiện để kịp thời đưa các chính sách hỗ trợ thiết thực của Chính phủ đến người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Đến ngày 16/7/2021, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện xong chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bằng 0% vào quỹ tiền đóng vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 
Theo đó, tính đến hết ngày 16/7/2021, BHXH các tỉnh, thành phố đã hoàn tất các thủ tục, gửi thông báo đến 375.335 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng 11.238.437 lao động với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm vào quỹ tiền đóng vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) khoảng 4.322 tỷ đồng.
Trong đó, TP.HCM là địa phương có số doanh nghiệp và người lao động được hỗ trợ giảm mức đóng lớn nhất cả nước với 101.356 doanh nghiệp, tương ứng hơn 2,3 triệu người lao động được hỗ trợ, tổng số tiền hỗ trợ hơn 1.000 tỷ đồng. Tiếp theo là Hà Nội có trên 87.000 doanh nghiệp với hơn 1,4 triệu người lao động và tổng số tiền hỗ trợ trên 640 tỷ đồng.
Các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Ninh… cũng là những địa phương có số doanh nghiệp và người lao động được hỗ trợ giảm đóng rất lớn. 
Tại TP.HCM, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 này, BHXH TP đã vào cuộc với sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn. Theo đó, để hỗ trợ kịp thời cho người sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19, BHXH TP.HCM điều chỉnh thời gian giải quyết hồ sơ từ 2 ngày và 4 ngày xuống còn 1 ngày làm việc với các thủ tục hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn hợp đồng, ngừng việc; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
Tại Hà Nội, BHXH TP đã thành lập Tổ chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 để đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ. Trong công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, BHXH Hà Nội yêu cầu BHXH các quận, huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi nhất, giảm thời gian tối đa để người lao động, người sử dụng lao động được nhận hỗ trợ kịp thời.
Tại tỉnh Đồng Nai, địa phương có gần 11.000 doanh nghiệp với hơn 750.000 người lao động thuộc diện hỗ trợ giảm đóng vào Quỹ tiền đóng vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHXH tỉnh cũng thành lập ban chỉ đạo, bám sát các đơn vị sử dụng lao động để tư vấn, hướng dẫn. BHXH tỉnh gửi thông báo và ban hành quyết định giảm đóng vào Quỹ tiền đóng vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến tất cả các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn với tổng số tiền hỗ trợ hơn 330 tỷ đồng.
BHXH Việt Nam cũng cho biết, bên cạnh việc thực hiện chính sách giảm mức đóng vào Quỹ tiền đóng vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hiện nay, BHXH các tỉnh, thành phố cũng hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giải quyết chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
Đồng thời giải quyết chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo thẩm quyền và xác nhận các danh sách: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quy định.

N. NGA