BizLIVE - Mức thưởng Tết 2021 tính đến nay được các địa phương công bố thì TP.HCM đang có mức cao nhất là 1 tỷ đồng. Mức thưởng thấp nhất tại Hải Phòng là 30.000 đồng. Và có những doanh nghiệp không thưởng Tết.
Đã có mức thưởng Tết 2021 sơ bộ tại nhiều tỉnh thành
Ảnh minh họa.
Ngày 27/12/2020 là hết thời hạn mà các địa phương thực hiện báo cáo về tình hình thưởng Tết 2021 theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đến thời điểm này, báo cáo tổng hợp thưởng Tết vẫn chưa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố.
Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Huy Hưng, Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, tình hình chung năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chắc chắn báo cáo thưởng Tết sẽ bị chậm hơn so với mọi năm; dự kiến phải cuối tháng 1/2021 mới có báo cáo tổng hợp.
Tuy nhiên, hiện nay đã có một số địa phương công bố mức thưởng Tết cụ thể.
HÀ NỘI
Trên cơ sở báo cáo của 6.325 doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có tổng hợp, báo cáo nhanh kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2021 trên địa bàn.
Theo đó, tại khối doanh nghiệp dân doanh, mức tiền thưởng Tết Dương lịch bình quân là 780 nghìn đồng/người, mức thưởng cao nhất là 65 triệu đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 400 nghìn đồng/người. Thưởng Tết Âm lịch bình quân là 4,2 triệu đồng/người, mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng/người, mức thưởng thấp nhất là 700 nghìn đồng/người.
Đối với Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 1 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 5 triệu đồng/người và mức thấp nhất là 500 nghìn đồng/người. Thưởng Tết Âm lịch bình quân là 3,5 triệu đồng/người, với mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 550 nghìn đồng/người.
Với các công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 600 nghìn đồng/người, mức thưởng cao nhất là 4,8 triệu đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 400 nghìn đồng/người. Mức thưởng bình quân dịp Tết Âm lịch của các doanh nghiệp trong khối này là 3,8 triệu đồng/người, mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 650 nghìn đồng/người.
Về khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 750 nghìn đồng/người, mức thưởng cao nhất là 68 triệu đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 320 nghìn đồng/người. Đối với thưởng Tết Âm lịch, mức thưởng bình quân là 4,450 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 280 triệu đồng/người và mức thấp nhất là 750 nghìn đồng/người.
Được biết, mức thưởng Tết năm ngoái của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, mức thưởng cao nhất là 420 triệu đồng/người, mức thưởng thấp nhất là 680.000 đồng/người.
TP.HCM
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, qua khảo sát có 1.035 doanh nghiệp trên địa bàn TP sử dụng 140.000 lao động, kết quả cho thấy mức lương thưởng Tết Dương lịch và Tết Tân Sửu có giảm so với năm ngoái.
Cụ thể, mức lương bình quân chung cho người lao động năm 2021 là 10 triệu đồng/người, giảm 8,6% so với năm 2020. Mức lương thấp nhất là 5,4 triệu đồng/người, so với năm 2020 tăng hơn 100.000 đồng/người.
Tiền thưởng Tết Dương lịch bình quân là 3,4 triệu đồng/người, bằng năm 2020. Tiền thưởng Tết Tân Sửu bình quân 8,8 triệu đồng/người, giảm 12% so với năm 2020. 
Trong đó, tiền thưởng Tết Tân Sửu cao nhất là hơn 1 tỷ đồng, thuộc về doanh nghiệp FDI, ngành cơ điện lạnh. Tiền thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 990 triệu/người, cũng thuộc về doanh nghiệp FDI, ngành tài chính ngân hàng.  
HẢI PHÒNG
Hiện nay đã có 4.226 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố gửi báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Theo đó, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 47 triệu đồng của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ dầu khí Đình Vũ. Mức thưởng thấp nhất là 30.000 đồng của Công ty TNHH Đông Hải. Được biết, năm 2020 mức thưởng Tết Dương dịch thấp nhất cũng ở Công ty TNHH Đông Hải với 30.000 đồng.
Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là Công ty Cổ phần Công nghiệp nhựa Phú Lâm với 133 triệu đồng. Mức thấp nhất là của Công ty TNHH Global Resoures Group và Công ty Cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu bảo hộ lao động Sơn Đinh với 100.000 đồng. 
ĐÀ NẴNG
Theo khảo sát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng, tiền thưởng Tết Dương lịch 2021 cao nhất tại địa phương này là 83,4 triệu đồng, thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI. Trong khi đó, mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng, thuộc nhóm doanh nghiệp dân doanh.
Tại các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, thưởng cao nhất là 27 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng. Với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 26,6 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.
Đối với Tết Nguyên đán, mức thưởng cao nhất là 127 triệu đồng cũng thuộc nhóm các doanh nghiệp FDI. Trong khi đó, mức thưởng thấp nhất vẫn là 100.000 đồng thuộc nhóm doanh nghiệp dân doanh.
Đối với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất 42 triệu đồng và thấp nhất 500.000 đồng. Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước ghi nhận mức thưởng cao nhất là 63,5 triệu đồng, thấp nhất một triệu đồng.
BÌNH ĐỊNH
Ở Bình Định đến nay đã có 82 doanh nghiệp báo cáo chính thức về tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng, nợ lương.
Cụ thể, có 7 Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 6 công ty có cổ phần vốn góp của Nhà nước, 61 doanh nghiệp dân doanh và 8 doanh nghiệp FDI.
Theo đó, ở khu vực Nhà nước, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 9 triệu đồng, thấp nhất 500 ngàn đồng. 
Trong khu vực có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng tết Dương lịch cao nhất là 20 triệu đồng và Tết Nguyên đán lịch cao nhất là 15,6 triệu đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tại khu vực này, có 1 doanh nghiệp không có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.
Đối với khu vực dân doanh, giữa các doanh nghiệp có sự chênh lệch mức thưởng rất lớn. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất khu vực này là 59 triệu đồng (tăng 59,46% so với năm 2020) và thấp nhất là 150 ngàn đồng. Có 10 doanh nghiệp có mức thưởng từ 30 triệu đồng trở lên. Cũng tại khu vực này, có 14 doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và 7 doanh nghiệp không có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán. 
Trong khi đó, đối với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng Tết Dương lịch tại khu vực này khá thấp, bình quân chỉ có 700 nghìn đồng/người và có 3 doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng. Mức thưởng Tết Nguyên đán của khu vực này bình quân 8,556 triệu đồng/người, có 4 doanh nghiệp có mức thưởng từ 30 triệu đồng trở lên. Trong đó, mức cao nhất tại Công ty TNHH ANT (MV) với 126,7 triệu đồng, mức thấp nhất là 300 ngàn đồng.
ĐẮK LẮK
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã triển khai khảo sát 700 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc báo cáo tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng, nợ lương của doanh nghiệp.
Trong số 700 doanh nghiệp, đã có 101 doanh nghiệp đã có báo cáo về cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Cụ thể, dịp Tết Dương lịch doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất mức 76 triệu đồng của một ngân hàng thương mại và có 4 doanh nghiệp thưởng Tết Dương lịch thấp nhất mức 100 nghìn đồng (gồm công ty bao bì, công ty chuyển phát nhanh, công ty môi trường và công ty TNHH).
Đối với Tết Nguyên đán, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 76,7 triệu đồng của một công ty viễn thông Đắk Lắk và doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất 100 ngàn đồng thuộc về một công ty cà phê tại huyện Cư Kuin.

N. NGA