BizLIVE - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng, đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục xác nhận, phê duyệt để người sử dụng lao động và người lao động được hỗ trợ kịp thời.
Bộ Lao động đề xuất “nới” điều kiện nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng
Lao động nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng).
Theo dự thảo tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, qua theo dõi, đánh giá tình hình triển khai thực hiện tại các địa phương và tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các đối tượng cho thấy, tiến độ thực hiện các chính sách còn khá chậm, kết quả thực hiện tại một số chính sách chưa cao.
Nguyên nhân do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp với nhiều ca nhiễm trong cộng đồng, 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, một số địa phương khu vực duyên hải miền Trung và TP.Hà Nội đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, phần nào ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.
Bên cạnh đó, người lao động và người sử dụng lao động chưa thực sự hiểu hết các chính sách, chưa tích cực, chủ động gửi các hồ sơ đề nghị hỗ trợ tới các cơ quan của địa phương. Cán bộ ở các cấp địa phương còn có những cách hiểu khác nhau, do đó, chưa linh hoạt trong việc xử lý. Một số địa phương chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong việc triển khai dẫn đến tiến độ triển khai còn chậm.
Về phía cơ quan thực thi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, một số địa phương đã ban hành kế hoạch nhưng chưa khẩn trương tổ chức thực hiện hoặc triển khai ở mức độ thấp, các địa phương đã có quy định danh mục những ngành nghề, công việc của người lao động tự do, tuy nhiên, cán bộ ở cơ sở vẫn có cách hiểu khác nhau hoặc vẫn còn nhiều người lao động tự do làm các công việc không có trong danh mục nên chưa được hỗ trợ…
Ngoài ra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thừa nhận cho rằng một số quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg vẫn chưa thực sự phù hợp với thực tiễn, nhất là trong chính sách hỗ trợ tiền mặt cho vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội.
Cụ thể một số vướng mắc, khó khăn như điều kiện giảm doanh thu để được hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, điều kiện doanh nghiệp không có nợ xấu tại các ngân hàng, hồ sơ cần thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, việc xác định người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với các trường hợp F0, F1…
Do vậy, cần thiết phải ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục xác nhận, phê duyệt để người sử dụng lao động và người lao động được hỗ trợ kịp thời.
Trước đó, ngày 29/8, tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 với 1.060 xã, phường, thị trấn tại 20 tỉnh, thành phố, liên quan đến quá trình thực hiện Nghị quyết 68, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đánh giá, hiện nay điều kiện xác nhận về thuế đang là một trở ngại với nhiều địa phương và người sử dụng lao động. Do đó, ngay đầu tuần, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ trình Chính phủ xem xét, sửa đổi theo đó sẽ bãi bỏ toàn bộ điều kiện về hồ sơ xác định thuế để thúc đẩy nhanh việc hỗ trợ cho các đối tượng.
Bộ trưởng cũng khẳng định, sẽ bãi bỏ điều kiện người sử dụng lao động không có nợ xấu năm 2020, để được vay tiền trả lương cho người lao động, trả lương phục hồi sản xuất.
Bộ trưởng cũng hướng dẫn các địa phương có thể linh hoạt với các trường hợp lao động có giao kết hợp đồng lao động, nếu không có hồ sơ, thỏa thuận chấm dứt hợp giữa người sử dụng lao động và người lao động, bị chấm dứt hợp đồng lao động, để được hưởng chính sách hỗ trợ.
Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 26/8,  cả nước đã có hơn 15 triệu người được thụ hưởng chính sách từ Nghị quyết 68, tiền đã chi hỗ trợ 8.400 tỷ đồng.
Trong đó, có gần 11,33 triệu người lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 45.000 người lao động.
Trên 77.200 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ tiền mặt, gần 37.000 hộ kinh doanh bị tạm dừng hoạt động được hỗ trợ, gần 1,2 triệu người lao động tự do trong cả nước đã được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí gần 2.180 tỷ đồng...

N. NGA