BizLIVE - Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại tháng 12/2021 xuất siêu 2,97 tỷ USD, nâng tổng mức xuất siêu của Việt Nam trong năm 2021 lên 4,08 tỷ USD.
Xuất siêu tăng nhẹ so với con số ước tính, cả năm 2021 vượt 4 tỷ USD
Ảnh minh họa.
Cụ thể, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 12/2021 đạt 66,21 tỷ USD, tăng 6% so với kết quả thực hiện ở tháng trước đó.
Luỹ kế đến hết năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 668,55 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2020.
 Cán cân thương mại của Việt Nam giai đoạn 2020-2021. Đơn vị: Triệu USD (Nguồn: Tổng cục Hải quan)
Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 12/2021 đạt 34,59 tỷ USD, tăng 8,5% so với tháng 11/2021.
Trị giá xuất khẩu tháng 12 đạt mức cao nhất ở các mặt hàng: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 5,6 tỷ USD; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 5,3 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 4,29 tỷ USD; Hàng dệt may 3,61 tỷ USD; Giày dép các loại 1,93 tỷ USD.
Như vậy, tính đến tháng 12/2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 336,31 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2020.
Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 12/2021 đạt 31,62 tỷ USD, giảm 3,3% so với tháng trước đó.
Trị giá nhập khẩu tháng 12 đạt mức cao nhất ở các mặt hàng: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 7,34 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 3,99 tỷ USD; Điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,27 triệu USD; Vải các loại 1,37 tỷ USD; Chất dẻo các loại 1,1 tỷ USD và sắt thép các loại 1,02 tỷ USD.
Tính đến hết tháng 12/2021, tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 332,23 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm 2020.
Như vậy, trong tháng 12/2021, cán cân thương mại hàng hoá thặng dư 2,97 tỷ USD nâng mức thặng dư năm 2021 lên 4,08 tỷ USD, nhích nhẹ so với con số 4 tỷ USD ước tính trước đó.

HẠ AN