BizLIVE -
Để tránh bị gián đoạn xuất khẩu, tránh bị ách tắc hồ sơ trong quá trình chờ xin cấp mã số REX, doanh nghiệp có code xuất khẩu đi EU cần đăng ký sớm với VCCI.
Xuất khẩu sang EU, điểm cuối gia hạn mã số REX đã gần kề
Ảnh minh họa/Quang Trí
Từ ngày 01/01/2019, doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang EU phải tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa mới được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập C/O form A (Registered Exporter system - the REX system, gọi tắt là REX), trong đó, phía EU cho Việt Nam thời gian chuyển tiếp 12 tháng và được gia hạn thêm 6 tháng tới hết ngày 30/6/2020.
Ngày 30/10/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 38/2018/TT-BCT quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Liên minh châu Âu (EU), Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14/12/2018.
Theo đó, từ ngày 01/01/2019, khi xuất khẩu hàng hóa sang EU, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp cần phải đăng ký và thực hiện việc chứng nhận REX thay cho việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu A. Hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp chưa có mã số REX vẫn được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu A trong thời gian chuyển tiếp theo quy định của Ủy ban châu Âu.
Đối với lô hàng xuất khẩu theo GSP có tổng trị giá không vượt quá 6.000 EUR (tính theo giá xuất xưởng), thương nhân được chứng nhận xuất xứ cho lô hàng đó mà không phải đăng ký mã số REX. Ngày 6/11/2018, Bộ Công Thương cũng đã ký Quyết định số 4173/QĐ-BCT ủy quyền Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp mã số REX cho doanh nghiệp.
Sau thời hạn ngày 30/6/2020, cơ quan hải quan EU, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận C/O mẫu A để cho hưởng ưu đãi thuế quan theo GSP. Do vậy, để tránh bị gián đoạn xuất khẩu, tránh bị ách tắc hồ sơ trong quá trình chờ xin cấp mã số REX, các doanh nghiệp có code xuất khẩu đi EU cần nộp hồ sơ đăng ký sớm với VCCI.
Theo Thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường EU đạt 258,231 triệu USD, đứng sau thị trường 3 thị trường Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc, trong số 144 thị trường mà thuỷ sản Việt Nam đang có mặt.
Đối với các sản phẩm tôm, EU là thị trường lớn 3 sau Mỹ và Nhật Bản, với kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm đạt 123 triệu USD. Do vậy, việc được hưởng GSP là rất cần thiết cho các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường EU.
GSP là một hệ thống mà theo đó các nước phát triển (được gọi là các nước cho hưởng) cho các nước đang phát triển (được gọi là các nước được hưởng) hưởng chế độ ưu đãi bằng cách giảm hoặc miễn thuế. Chế độ ưu đãi được xây dựng trên cơ sở không có sự phân biệt đối xử và không đòi hỏi bất kì nghĩa vụ nào từ phía các nước đang phát triển.
Mỗi quốc gia có một chế độ hệ thống riêng, cơ chế hoạt động, nội dung, hình thức hay mục tiêu khác nhau. Tuỳ từng đối tượng, các quốc gia sẽ áp chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập GSP tương ứng.

QUANG TRÍ