BizLIVE - Kỳ vọng này gắn với điều kiện thị trường tiếp tục tiến triển như từ cuối tháng 6 đến nay.
Xuất khẩu nông lâm thuỷ sản vẫn kỳ vọng cán đích kế hoạch năm
"Ngược lại, nếu xảy ra tình trạng dịch Covid-19 bùng phát trở lại nghiêm trọng, các thị trường đóng cửa thì rất khó đoán định” (Ảnh minh họa).
Ngành nông nghiệp xuất siêu khoảng 6,2 tỷ USD sau 8 tháng
Theo báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 3,6 tỷ USD, tăng 3,5% so với tháng 7/2020.
Trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt khoảng 1,6 tỷ USD (tăng 7,8%), lâm sản chính trên 1,2 tỷ USD (tăng 1,0%), thủy sản đạt 800 triệu USD (tăng 0,5%) và chăn nuôi đạt 31 triệu USD (giảm 18,4%)…
Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của Việt Nam ước đạt 26,15 tỷ USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt gần 12 tỷ USD, giảm 3,2%; giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 250 triệu USD, giảm 25%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 5,2 tỷ USD, giảm 5,3%; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 7,83 tỷ USD, tăng 10,3%.
Ước tính giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 8 năm 2020 đạt 2,72 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2020 đạt 19,95 tỷ USD, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt 16,05 tỷ USD, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2019.
Giá trị nhập khẩu của các mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu, dầu mỡ động thực vật, lúa mì, ngô, đậu tương và chăn nuôi ước tăng so với cùng kỳ năm 2019, trong khi giá trị nhập khẩu của các mặt hàng nông, lâm, thủy sản còn lại đều được ước tính sẽ sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.
Như vậy, trong 8 tháng đầu năm 2020, ngành nông nghiệp xuất siêu khoảng 6,2 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2019.
"Mục tiêu 41 tỷ USD có thể đạt được"
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết, đối với mục tiêu xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt 41 tỷ USD vào hết năm nay, nếu tình hình diễn biến thị trường tiến triển tốt, như thời điểm nửa cuối tháng 6 đến nay thì vẫn có thể đạt được.
"Ngược lại, nếu xảy ra tình trạng dịch Covid-19 bùng phát trở lại nghiêm trọng, các thị trường đóng cửa thì rất khó đoán định”, Thứ trưởng Tuần nói.
Ngoài ra, theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, để đạt được mục tiêu xuất khẩu 41 tỷ USD, Bộ NN&PTNT đã và đang tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản.
Ngoài ra, Bộ xác định đẩy mạnh phát triển thị trường xuất khẩu, giữ ổn định các thị trường truyền thống, tìm kiếm và mở rộng các thị trường tiềm năng, hạn chế thấp nhất sự phụ thuộc vào một số thị trường nhất định.
Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT cũng đang đồng hành cùng các doanh nghiệp các giải pháp khai thác hiệu quả cơ hội của các hiệp định thương mại tự do (FTA) đem lại, đặc biệt là chuẩn bị tốt các điều kiện để đẩy mạnh xuất khẩu khi FTA Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực…

HẠ AN