BizLIVE -

Cơ cấu, tổ chức của Bộ Công Thương sẽ được sắp xếp, thu gọn từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị.

 
Xáo trộn các Cục, Vụ tại Bộ Công Thương
Trụ sở Bộ Công Thương. Ảnh: TL

Bộ Công Thương vừa phát đi thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ trong tình hình mới.

Cụ thể, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương nhằm đáp ứng cao hơn trong tình hình mới.

Điểm đáng chú ý trong nghị định 98 của Chính phủ là các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được sắp xếp, thu gọn từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị, gồm:

1. Vụ Kế hoạch.

2. Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp.

3. Vụ Khoa học và Công nghệ.

4. Vụ Thị trường châu Á - châu Phi.

5. Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ.

6. Vụ Chính sách thương mại đa biên.

7. Vụ Thị trường trong nước.

8. Vụ Dầu khí và Than.

9. Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.

10. Vụ Tổ chức cán bộ.

11. Vụ Pháp chế.

12. Thanh tra Bộ.

13. Văn phòng Bộ.

14. Tổng cục Quản lý thị trường.

15. Cục Công tác phía Nam.

16. Cục Điều tiết điện lực.

17. Cục Công nghiệp.

18. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

19. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

20. Cục Phòng vệ thương mại.

21. Cục Xúc tiến thương mại.

22. Cục Công Thương địa phương.

23. Cục Xuất nhập khẩu.

24. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

25. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

26. Cục Hóa chất.

27. Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

28. Báo Công Thương.

29. Tạp chí Công Thương.

30. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương.

Ngoài Cục Quản lý thị trường tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các quy định pháp luật hiện hành cho đến khi Thủ tướng Chính phủ quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường, các đơn vị hành chính sự nghiệp còn lại áp dụng quy định mới ngay thời điểm Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày hôm nay 18/8/2017.

Như vậy, so với trước đây, một số Cục, Vụ của Bộ Công Thương đã có thay đổi. Cụ thể như, thay Vụ Tài chính thành Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp; bỏ Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thị trường châu Á - châu Phi và Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ thay vì 4 Vụ thị trường Châu Âu, Vụ thị trường Châu Mỹ, Vụ thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á và Vụ thị trường Châu Á – Thái Bình Dương.

Bộ Công Thương cũng tách Tổng cục Năng lượng thành Vụ Dầu khí và Than; Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững và Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo…

NGUYỄN THẢO