Bộ Y tế đã có văn bản số 5590 về việc trả lời các câu hỏi liên quan tới vụ VN Pharma được Toà án Nhân dân TP.HCM gửi câu hỏi. Theo đó, trong văn bản, Cục Quản lý Dược đã trả lời về việc ai là người báo ra cơ quan công an.
Vụ VN Pharma trong Bộ Y tế ai là người báo với cơ quan công an?
Đối tượng Nguyễn Minh Hùng khóc bày tỏ ăn năn, xin được tại ngoại

Theo Cục Quản lý Dược ngày 30 tháng 12 năm 2013, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã có Công văn số 22113/QLD-KD gửi Công ty cổ phần VN Pharma trong đó đồng ý để Công ty VN Pharma nhập khẩu 01 thuốc (H-Capita) tại Đơn hàng số 225/ĐH/VNP-XNK ngày 16 tháng 10 năm 2013.

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính và Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện quản lý giá thuốc dùng cho người thì sau khi nhập khẩu và trước khi lưu hành thuốc trên thị trường công ty phải thực hiện kê khai giá thuốc.
Qua xem xét, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế nhận thấy giá thuốc H-Capita kê khai và giá trúng thầu tại Hội đồng đấu thầu thuốc của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh thấp hơn các thuốc cùng loại được sản xuất từ các nước thuộc hệ thống hợp tác về thanh tra trong lĩnh vực thực hành tốt sản xuất thuốc (PIC/s) mà Canada là một thành viên nên Cục Quản lý Dược đã có nghi ngờ về nguồn gốc xuất xứ của thuốc H-Capita và đã mời đại diện Công ty tham dự buổi làm việc vào ngày 31 tháng 7 năm 2014.
Do giải trình của của Công ty chưa thỏa đáng nên ngày 01 tháng 8 năm 2014, Cục Quản lý Dược đã có Công văn số 13134/QTD-KD yêu cầu Công ty tạm ngừng, không tiếp tục nhập khẩu và lưu hành thuốc H-Capita.
Như vậy, từ thời điểm ngày 01 tháng 8 năm 2014, Cục Quản lý Dược đã có quyết định không cho phép thuốc H-Capita bán ra thị trường.
Ngày 08 tháng 8 năm 2014, Cục Quản lý Dược đã có Công văn số 13499/QLD-KD gửi Tổng Cục An ninh II - Bộ Công An đề nghị phối họp xác minh thông tin liên quan đến thuốc H-Capita. 
Bộ Y tế đã liên hệ với Đại sứ quán Canada, Bộ Y tế Canada đề nghị phối hợp xác minh để làm rõ các thông tin liên quan đến các giấy tờ pháp lý của Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada.

 

Để củng cố thêm thông tin, ngày 13 tháng 8 tháng 2014, Cục Quản lý Dược tiếp tục mời đại diện tại Việt Nam của Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada làm việc Cục Quản lý Dược. Sau buổi làm việc, Cục Quản lý Dược đã có Quyết định số 438/QĐ-QLD ngày 13 tháng 8 tháng 2014 thành lập đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định pháp luật về xuất nhập khẩu và kinh doanh thuốc của Công ty cổ phần VN Pharma.

Ngày 14 tháng 8 tháng 2014, Đoàn kiểm tra với sự tham gia của Viện Kiểm nghiệm thuốc thảnh phố Hồ Chí Minh đã tiến hành niêm phong toàn bộ số thuốc H-Capita (278.670 viên) có tại Công ty cổ phần VN Pharma đồng thời tiến hành lấỵ mẫu kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra chất lượng.
Ngày 17 tháng 9 năm 2014, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có Công văn số 2824/CV-LS-HPH thông báo nội dung, con dấu và người ký có tên là Tham tán Nguyễn Văn Quyền, họp pháp hóa lãnh sự trên giấy tờ FSC, GMP, ... của thuốc H-Capita do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất là không đúng. Cục Quản ý Dược - Bộ Y tế đã chuyển toàn bộ thông tin cho Cục A83 - Tổng Cục An ninh II Bộ Công An đề xem xét xử lý theo thẩm quyền.
Như vậy, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã chủ động phát hiện, có các biện pháp ngăn chặn kịp thời, đồng thời chủ động phối họp với Cơ quan điều tra thông qua việc cung cấp đầy đủ hồ, tài liệu, thông tin đầy đủ, trung thực và hợp tác chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho công tác điều tra.

 

Theo Infonet