Sở Y tế tỉnh Gia Lai tự nhận thấy sai sót trong Luật Đấu thầu về việc chỉ định thầu, không tổ chức đấu thầu tập trung liên quan đến vụ “Bất thường Sở Y tế Gia Lai mời thầu công trình... sắp hoàn thành” mà báo Tiền Phong đã phản ánh.
Vụ thi công trước, mời thầu sau: Sở Y tế Gia Lai nhận sai?
Công trình vệ sinh tại Trạm Y tế xã Ia Glai (huyện Chư Sê, Gia Lai) đã cơ bản hoàn thành
Ngày 11/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Sở Y tế tỉnh Gia Lai vừa có công văn số 64/BC-SYT báo cáo UBND tỉnh Gia Lai về vụ “Bất thường Sở Y tế Gia Lai mời thầu công trình... sắp hoàn thành”.
Theo Sở Y tế Gia Lai thì các công trình nêu trên đã thực hiện nhưng chưa thanh quyết toán, nguồn vốn vẫn còn nguyên tại Kho bạc tỉnh Gia Lai. Sở Y tế tự nhận thấy sai sót trong Luật Đấu thầu về việc chỉ định thầu, không tổ chức đấu thầu tập trung.
Qua đó, Sở Y tế báo cáo tiến hành biện pháp khắc phục hủy cuộc thầu của dự án nêu trên, tiến hành lại các thủ tục về lựa chọn nhà thầu, thực hiện gói thầu theo quy định pháp luật. Đồng thời, thành lập Hội đồng xem xét, làm rõ sai phạm, trách nhiệm cá nhân để xảy ra sai phạm.
Từ báo cáo trên của Sở Y tế, UBND tỉnh này ra công văn số 498/UBND-CNXD về việc kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan; UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây mới, cải tạo 6 công trình cấp nước và nhà vệ sinh trạm y tế tại các xã: Ia Phang (Chư Pưh), Ia Ka và Hoà Phú (Chư Păh), Ia Glai (Chư Sê), Đắk Krong (Đắk Đoa), Ia Hiao (Phú Thiện). Báo cáo kết quả kiểm điểm về UBND tỉnh trước ngày 12/3.
Trước đó Tiền Phong có bài phản ánh: Dự án công trình xây mới, cải tạo công trình cấp nước và vệ sinh tại 6 trạm y tế thuộc 5 huyện trên toàn tỉnh Gia Lai trị giá gần 2 tỷ đồng được “mời thầu” sau khi các hạng mục dự án đã cơ bản hoàn thành, có dấu hiệu thủ đoạn hợp thức hoá việc đã rồi, đi ngược lại tính cạnh tranh, công bằng của Luật Đấu thầu. 
Ông Nguyễn Ngọc Lợi (Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế Gia Lai) trong lúc trao đổi với đại diện một doanh nghiệp có nhu cầu mua hồ sơ dự thầu, đã nói : “Hồi xưa chỉ định thầu, bây giờ Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai không chấp nhận nên hợp thức hoá để cho ông ấy thanh toán thôi, chứ thực tế làm xong hết rồi...”. Khi phóng viên Tiền Phong mở đoạn ghi âm này cho ông Lợi nghe lại, ông Lợi xác nhận đó là lời mình nói ra, nhưng là “nói trong lúc say”.

Theo Báo Tiền Phong