BizLIVE - Sau 8 tháng, đã có 20 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Mỹ là nước dẫn đầu với 302,8 triệu USD, chiếm 52,7% tổng vốn đầu tư.
Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư ), trong 8 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài gồm cấp mới và tăng thêm đạt 575 triệu USD, tăng 74,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, có 40 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt 150,1 triệu USD (bằng 68,7% so với cùng kỳ) và 13 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm 424,9 triệu USD (gấp 3,8 lần so với cùng kỳ).

Như vậy, so với tháng 7, lũy kế số dự án được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới đã tăng thêm 12 dự án, tăng thêm gần 5 triệu USD so với tháng liền kề.
đã có 1.428 dự án đầu tư ra nước ngoài

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 13 lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ dẫn đầu với 3 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 270,8 triệu USD, chiếm 47,1% tổng vốn đầu tư.

Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 150,9 triệu USD, chiếm 26,2%; tiếp theo là các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ,...

Đến nay, đã có 20 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, dẫn đầu là Hoa Kỳ với 3 dự án đầu tư mới và 2 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 302,8 triệu USD, chiếm 52,7% tổng vốn đầu tư.

Đứng thứ hai là Campuchia với tổng vốn đầu tư 89,4 triệu USD, chiếm 15,3% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Lào, Canađa,… với vốn đầu tư đạt 47,8 triệu USD và 32,1 triệu USD.

Lũy kế đến ngày 20/8, Việt Nam đã có 1.428 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 21,8 tỷ USD. Tập trung nhiều nhất vào các lĩnh vực khai khoáng (36,3%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,3%).

Trong đó, các địa bàn nhận đầu tư nhiều nhất lần lượt là Lào (23,8%), Campuchia (13,1%), Nga (12,9%).

Thống kê cho thấy, vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đã bùng nổ từ cuối quý 1/2021 và tiếp tục được đẩy mạnh các tháng tiếp theo. Trong sự đột biến này, dòng vốn đầu tư Vingroup ra nước ngoài chiếm một tỷ lệ rất quan trọng.
Riêng trong tháng 3, đã có 3 có 3 dự án của Tập đoàn Vingroup đầu tư sang Pháp, Hà Lan, Canada với vốn đầu tư mỗi dự án là 32 triệu USD và 01 dự án 20,5 triệu USD tại Singapore với mục tiêu kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông, điện tử, đồ gia dụng, ô tô.

TUẤN VIỆT