BizLIVE -
Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam sau 10 tháng đạt 23,48 tỷ USD, bằng 80,6% cùng kỳ năm 2019. Trong đó, vốn giải ngân ước đạt 15,8 tỷ USD, bằng 97,5% so với cùng kỳ.
Theo số liệu Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố, tính đến ngày 20/10/2020, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 23,48 tỷ USD, bằng 80,6% so với cùng kỳ năm 2019.
Sau 10 tháng có 2.100 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT), giảm 32,1% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký đạt 11,66 tỷ USD, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2019.
Về vốn điều chỉnh, có 907 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, giảm 20,8% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 5,71 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ.
 
Theo lý giải của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn điều chỉnh trong 10 tháng qua tăng chủ yếu là do có Dự án Tổ hợp hoá dầu Miền Nam Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu (Thái Lan) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 1,386 tỷ USD và Dự án Khu Trung tâm đô thị tây hồ Tây (Hàn Quốc) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 774 triệu USD.
Về vốn góp, vốn mua cổ phần (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN), có 5.451 lượt GVMCP của nhà ĐTNN, giảm 27,4% so với cùng kỳ. Tổng giá trị vốn góp đạt 6,11 tỷ USD, giảm 43,5% so với cùng kỳ. Cơ cấu giá trị GVMCP trong tổng vốn đầu tư cũng giảm so với cùng kỳ năm 2019, từ 37,1% trong 8 tháng năm 2019 xuống 26% trong 10 tháng năm 2020.
Ngoài ra, một điểm đáng chú ý là vốn thực hiện ước đạt 15,8 tỷ USD, bằng 97,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Những thống kê về tỷ lệ giảm sút trên đều phần nào phản ánh sự tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 tới tình hình đầu tư nước ngoài năm 2020.
 
Sự áp đảo của khối FDI
Các nhà ĐTNN hiện đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực tại Việt Nam. Trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt 10,7 tỷ USD, chiếm 45,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 4,8 tỷ USD, chiếm 20,5% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản, bán buôn bán lẻ với tổng vốn đăng ký gần 3,5 tỷ USD và 1,4 tỷ USD. Còn lại là các lĩnh vực khác.
Mặc dù giảm so với cùng kỳ, song sau 10 tháng,tính chung khu vực ĐTNN vẫn xuất siêu 30,4 tỷ USD (kể cả dầu thô) và xuất siêu gần 30 tỷ USD không kể dầu thô.  Sự vượt trội này đã bù đắp phần nhập siêu 12,2 tỷ USD của khu vực trong nước, giúp cả nước xuất siêu 18,2 tỷ USD.
Cụ thể, tính tới 20/10, khối FDI xuất khẩu đạt 147,97 tỷ USD, bằng 97,6% so với cùng kỳ, chiếm 64,7% kim ngạch xuất khẩu (gồm cả dầu thô). Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 146,52 tỷ USD, bằng 97,8% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 64% kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt gần 117,56 tỷ USD, bằng 97% so cùng kỳ và chiếm 55,8% kim ngạch nhập khẩu cả nước.
 

Nếu tính theo đối tác đầu tư, Singapore hiện dẫn đầu trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư 7,51 tỷ USD, chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 3,42 tỷ USD, chiếm 14,6% tổng vốn đầu tư.

Trung Quốc đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,17 tỷ USD, chiếm 9,2% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan,... 

Tuy nhiên, nếu xét theo số lượng dự án mới thì Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất (528 dự án); Trung Quốc đứng vị trí thứ hai (294 dự án); Nhật Bản đứng thứ ba (226 dự án); Hồng Kông đứng thứ tư (164 dự án)…

TUẤN VIỆT