BizLIVE - Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021 lần lượt tăng 23,9% và 16,3%, đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2017-2021
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt kỷ lục 5 năm
Ảnh minh họa.

Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo chi tiết về Tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021, giai đoạn các bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) trong bối cảnh dịch COVID được kiểm soát tốt tại Việt Nam.

Theo GSO, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 4 ước tính đạt 30,4 nghìn tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước.
Như vậy, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 4 đạt khoảng 6,6% so với kế hoạch năm 2021. Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 4 và 4 tháng năm nay đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2017-2021.

Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, tăng 44,1%. Vốn địa phương quản lý đạt 25,1 nghìn tỷ đồng, tăng 20,3%.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ NSNN đạt 98,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21,5% kế hoạch năm và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 16,6% và tăng 14,5%).

Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 15,1 nghìn tỷ đồng, bằng 19,6% kế hoạch năm và tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn địa phương quản lý đạt 83,6 nghìn tỷ đồng, bằng 21,9% kế hoạch năm và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, vốn NSNN cấp tỉnh đạt 57,6 nghìn tỷ đồng, bằng 21,5% và tăng 18,7%; vốn NSNN cấp huyện đạt 22 nghìn tỷ đồng, bằng 22% và tăng 8,7%; vốn NSNN cấp xã đạt 4 nghìn tỷ đồng, bằng 28,8% và giảm 1,4%.

QUY MÔ CÁC DỰ ÁN VỐN FDI VÀO VIỆT NAM ĐANG TĂNG LÊN
Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, trong 4 tháng đầu năm, tổng số dự án đăng ký cấp mới tuy giảm so với cùng kỳ nhưng vốn đăng ký cấp mới bình quân 1 dự án trong 4 tháng đầu năm 2021 tăng cao, đạt 18,7 triệu USD/dự án (4 tháng đầu năm 2020 đạt 6,9 triệu USD/dự án).
Cụ thể, tính đến ngày 20/4/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 12,25 tỷ USD, bằng 99,3% so với cùng kỳ năm 2020.
Tuy tổng vốn giảm nhưng vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài lại tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020, ước đạt 5,5 tỷ USD.

Trong đó, có 451 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giảm 54,2% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký đạt gần 8,5 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2020.
Về vốn điều chỉnh, có 263 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, giảm 21,5% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 2,7 tỷ USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ.

TUẤN VIỆT