BizLIVE - Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý 1/2021 ước đạt 507,6 nghìn tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 6,3% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN có mức tăng tới 13%.
Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo chi tiết về Tình hình kinh tế – xã hội quý 1/2021. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2021 ước tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 3,68% của quý 1/2020.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại một số địa phương trong quý 1, ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình kinh tế - xã hội cả nước, GSO đánh giá kết quả tăng trưởng quý 1 cho thấy sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp để tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”.
Quý 1/2021 tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ sự tăng trưởng của kết quả thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội so với cùng kỳ từ khu vực nhà nước, ngoài nhà nước cho tới khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý 1/2021 theo giá hiện hành ước tính đạt 507,6 nghìn tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, phần vốn khu vực nhà nước đạt 122,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 24,1% tổng vốn và tăng 7,5%. Vốn khu vực ngoài nhà nước đạt 290,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 57,2% và tăng 5,7%. Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 95,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,7% và tăng 6,5%.

 
GSO nhận định, mức tăng trên cho thấy tín hiệu tích cực trong việc huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 đã được kiểm soát thành công tại Việt Nam. Đây cũng là động lực quan trọng để việc huy động và sử dụng vốn đầu tư toàn xã hội sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong các quý tiếp theo của năm 2021.

Trong phần vốn đầu tư của khu vực nhà nước, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước quý 1/2021 ước tính đạt 68,1 nghìn tỷ đồng, bằng 14,9% kế hoạch năm và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, phần vốn trung ương quản lý đạt 9,4 nghìn tỷ đồng, bằng 12,2% kế hoạch năm và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước; vốn địa phương quản lý đạt 58,7 nghìn tỷ đồng, bằng 15,4% và tăng 13%.

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 40,5 nghìn tỷ đồng, bằng 15,2% và tăng 17,5%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 15,3 nghìn tỷ đồng, bằng 15,3% và tăng 5,3%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 2,9 nghìn tỷ đồng, bằng 20,7% và giảm 1,1%.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài phục hồi mạnh 

So với thống kê của 2 tháng đầu năm, tổng kết quý 1/2021 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/3, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 10,13 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó có 234 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 7,2 tỷ USD, giảm 69,1% về số dự án và tăng 30,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; có 161 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 2,1 tỷ USD, tăng 97,4%; có 734 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn gần 805,3 triệu USD, giảm 58,8%.
Trong tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 179 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 281 triệu USD và 555 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 524,3 triệu USD.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện quý I/2021 ước tính đạt 4,1 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt gần 3 tỷ USD, chiếm 72,3% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 597,7 triệu USD, chiếm 14,6%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 260,7 triệu USD, chiếm 6,4%.

TUẤN VIỆT