BizLIVE -
Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước cho thấy sự thận trọng và kín kẽ khi định hình mục tiêu này.
Việt Nam có thể hướng đến kiểm soát lạm phát chỉ 3%?
Lạm phát tiềm ẩn những tác động khó lường, nhất là từ bên ngoài và trong một thời gian dài (Ảnh minh họa)
Như BizLIVE giới thiệu ở thông tin mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố tờ trình dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, với ý kiến góp ý của các bộ ngành chuyên trách.
Một trong nội dung đáng chú ý và được góp ý cụ thể là về mục tiêu kiểm soát lạm phát.
Dự thảo kế hoạch trên nêu mục tiêu “Phấn đấu kiểm soát lạm phát dưới 4% những năm đầu kế hoạch và 3% đến năm 2025”. Tuy nhiên, đầu mối chuyên trách và liên quan đến thực hiện mục tiêu này – Ngân hàng Nhà nước có ý kiến khác.
Ngân hàng Nhà nước đề nghị sửa nội dung trên thành “Kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ”.
Như trên, hướng nội dung mà nhà điều hành chính sách tiền tệ đề nghị đã không có các con số - mức độ kiểm soát cụ thể.
Ngân hàng Nhà nước giải thích, do báo cáo chưa có cơ sở khoa học lẫn thực tiễn để dự báo và khẳng định mức lạm phát dưới 4% những năm đầu kế hoạch và 3% đến năm 2025 là tối ưu đối với nền kinh tế Việt Nam; báo cáo cũng chưa dự báo được xu thế biến động của kinh tế toàn cầu và diễn biến giá cả hàng hóa cơ bản trên thị trường thế giới tác động như thế nào đến mặt bằng lạm phát tại Việt Nam trong giai đoạn này.
Cơ quan soạn thảo kế hoạch trên cho biết đã tiếp thu ý kiến và đề nghị của Ngân hàng Nhà nước.

LAM GIANG