BizLIVE - Sau những ngày mưa dông do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, ở miền Bắc từ ngày 27/7 lượng mưa giảm dần, chủ yếu mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nắng nóng quay trở lại.
Tuần tới: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ sau những ngày mưa dông
Nắng nóng sẽ quay trở lại miền Bắc từ 27/7
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo chi tiết các vùng trên cả nước trong 10 ngày tới:
Phía Tây Bắc Bộ
Từ ngày 25-28/7, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng thời kỳ từ chiều tối ngày 25 đến ngày 26/7 cả khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ ngày 29-31/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Điện Biên, Lai Châu có mưa rào và dông rải rác.
Từ chiều tối ngày 31/7-3/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to từ chiều tối 31/7 đến đêm 1/8, sau có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Phía Đông Bắc Bộ
Từ ngày 25-26/7, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối ngày 25-26/7 có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ ngày 27-31/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ chiều tối 31/7-3/8, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng từ vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc từ chiều tối ngày 31/7 đến đêm 01/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế
Ngày 25/7, có mưa vừa, mưa to, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ ngày 26/7-03/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng thời kỳ từ ngày 30/7 có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
Ngày 25/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ ngày 26/7-3/8 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Nguyên
Ngày 25/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ ngày 26/7-03/8, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Khu vực Nam Bộ
Từ ngày 25/7-3/8, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Khu vực Hà Nội
Từ ngày 25-26/7, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ ngày 27/7-3/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng đêm 31/7 và ngày 1/8 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

N. NGA