BizLIVE - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 10 ngày tới, không khí lạnh có chiều hướng suy yếu dần, Bắc Bộ trời rét, sáng có mưa phùn và sương mù nhẹ. Nam Bộ có mưa rào vài nơi, ngày nắng.
Tuần tới: Bắc Bộ tiếp tục có mưa phùn và sương mù
Ảnh minh họa.
Dự báo chi tiết các vùng trong 10 ngày tới như sau:
Phía Tây Bắc Bộ
Từ ngày 22 đến ngày 25/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét sau đêm và sáng trời lạnh.
Từ ngày 26 đến ngày 31/12, có mưa, mưa nhỏ rải rác trong ngày 26, sau có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, riêng ngày 27/12, trời rét.
Phía Đông Bắc Bộ  
Ngày 22/12, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù tập trung vào đêm và sáng. Trời rét.
Từ đêm 22 đến ngày 25/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng đêm 22 và sáng sớm ngày 23, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét sau đêm và sáng trời lạnh.
Từ ngày 26 đến ngày 31/12, có mưa, mưa nhỏ rải rác trong ngày 26, sau có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 27/12, trời rét.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế
Từ ngày 22 đến ngày 25/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời rét sau đêm và sáng trời lạnh.
Từ ngày 26 đến ngày 31/12, có mưa, mưa rào tập trung trong đêm 26 và ngày 27, sau có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.
Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
Từ ngày 22 đến ngày 31/12, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Tây Nguyên
Từ ngày 22 đến ngày 31/12, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Nam Bộ
Từ ngày 22 đến ngày 31/12, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Khu vực Hà Nội                                    
Ngày 22/12, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù tập trung vào đêm và sáng. Trời rét.
Từ đêm 22 đến ngày 25/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng đêm 22 và sáng sớm ngày 23, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét sau đêm và sáng trời lạnh.
Từ ngày 26 đến ngày 31/12, có mưa, mưa nhỏ rải rác trong ngày 26, sau có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 27/12, trời rét.

N. NGA