BizLIVE - Ông Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn làm Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa
Ông Nguyễn Văn Thi - tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Sáng 15/6, HĐND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Kỳ họp thứ 12, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm kiện toàn công tác nhân sự.
Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa được giới thiệu để HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu bổ sung giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Kết quả, với 85/85 phiếu đồng ý (chiếm tỷ lệ 100% đại biểu có mặt), ông Nguyễn Văn Thi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ông Nguyễn Văn Thi sinh năm 1972, quê quán xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Ông Thi từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.
Trước đó, ngày 8/5, tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Nguyễn Văn Thi vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Với việc bầu tân Phó Chủ tịch, hiện UBND tỉnh Thanh Hóa có 4 Phó chủ tịch, gồm ông Nguyễn Đức Quyền, ông Phạm Đăng Quyền, ông Mai Xuân Liêm và ông Nguyễn Văn Thi.

N. NGA