BizLIVE - Ngày 17/9, Bộ Tài chính đã có thông tin đính chính, làm rõ về phát ngôn nguồn của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc “ngân sách rất khó khăn, ngân sách Trung ương gần như không còn gì”.
Tránh hiểu sai tình hình ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính làm rõ thông tin “ngân sách trung ương gần như không còn”
Về tổng thể, hiện ngân sách nhà nước sau 8 tháng năm 2021 hiện vẫn đang thặng dư.
Như BizLIVE thông tin, ngày 16/9, tại phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét dự thảo Nghị quyết của UBTVQH ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
Tại cuộc họp này, 100% ủy viên UBTVQH đã nhất trí với tờ trình của Chính phủ, Nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 sẽ được ban hành trước ngày 1/10 tới.
Trong phần giải trình, Bộ trưởng Bộ Tải chính đánh giá, vào lúc khó khăn như hiện nay, việc ban hành Nghị quyết với những gói hỗ trợ chính là "một miếng khi đói bằng một gói khi no" để hỗ trợ doanh nghiệp. Việc thiết kế chính sách cũng phải dựa trên mức bình quân tương đối, chứ không thể đạt công bằng 100%.
Liên quan đến thông tin một số cơ quan báo chí nêu: "Ngân sách rất khó khăn, ngân sách Trung ương gần như không còn, hiện chỉ chờ vào nguồn tiết kiệm chi và khoảng 14.620 tỷ đồng đang trình UBTVQH điều chỉnh dự toán thì mới chi được", Bộ Tài chính ngày 17/9 đã ra thông tin báo chí cho biết: "Nội dung thông tin này làm độc giả hiểu sai tình hình ngân sách nhà nước".
Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết: Tại cuộc họp UBTVQH ngày 16/9 bàn về việc ban hành chính sách miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khó khăn do đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã báo cáo UBTVQH: Hiện nay ngân sách dự phòng Trung ương (17.500 tỷ đồng) đã chi hết, trong khi đó nhu cầu chi cho công tác phòng, chống dịch đối với các lực lượng tham gia phòng, chống dịch như công an, quân đội và các địa phương là rất lớn.
Do đó, Chính phủ đã trình UBTVQH cho phép chuyển nguồn tiết kiệm chi thường xuyên 14.620 tỷ đồng điều chỉnh vào dự phòng ngân sách Trung ương để thực hiện các nhiệm vụ chi cấp bách cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Bộ Tài chính đính chính, làm rõ nội dung này và đề nghị các cơ quan báo chí thông tin lại đúng nội dung để bạn đọc, người dân hiểu rõ.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu NSNN tháng 8 ước đạt 78.600 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt hơn 1,004 triệu tỷ đồng, bằng 74,8% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, ngân sách Trung ương ước đạt 71,4% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 78,9% dự toán.
Về chi ngân sách, chi NSNN thực hiện 8 tháng ước đạt 918,1 nghìn tỷ đồng, bằng 54,4% dự toán. Như vậy, về tổng thể cân đối NSNN 8 tháng hiện có thặng dư. Tuy nhiên, trong khi NSTW bội chi thì NSĐP hiện thặng dư lớn.
Theo thống kê từ Bộ Tài chính, đến hết tháng 8/2021, NSNN đã chi 18,8 nghìn tỷ đồng cho phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

TUẤN VIỆT