BizLIVE - 5 tháng đầu năm, khu vực ngoài nhà nước đóng ngân sách cho TP với 37.126 tỷ đồng, chiếm 21,3% tổng thu ngân sách, đạt 54,8% dự toán được giao và tăng mạnh tới 49,8% so với cùng kỳ.
TP.HCM: Vốn đầu tư và nộp ngân sách của khối FDI giảm, khối doanh nghiệp tư nhân tăng mạnh
Vốn FDI vào TP giảm thời gian qua - Ảnh: Huyền Trâm.

Theo Cục Thống kê TP.HCM, trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào TP là hơn 1,34 tỷ USD, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 16,52% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong 5 tháng, có 187 dự án cấp mới với vốn đăng ký đạt 378,8 triệu USD, giảm 58,4% về số giấy phép và tăng 52,3% về vốn so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký tập trung chủ yếu ở 2 ngành là thương nghiệp và kinh doanh bất động sản, chiếm hơn 95% tổng vốn cấp mới; trong đó thương nghiệp có 86 dự án, vốn đạt 236,3 triệu USD, chiếm 62,4% tổng vốn cấp mới và ngành kinh doanh bất động sản có 5 dự án, với vốn đạt 125,8 triệu USD (chiếm 33,2%).

Về điều chỉnh vốn đầu tư có 42 lượt dự án với số vốn tăng thêm hơn 416 triệu USD, giảm 47,5% về số giấy phép và tăng gấp 3 lần về vốn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 7 dự án thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với vốn đăng ký là 267,4 triệu USD.

Kế đến là hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 11 dự án, vốn tăng là 85,5 triệu USD; thương nghiệp 15 dự án, vốn đăng ký điều chỉnh là 32,9 triệu USD. Các quốc gia có vốn điều chỉnh tăng cao là Nhật Bản 270 triệu USD; Singapore 72,4 triệu USD; Anh 27 triệu USD…

Trong 5 tháng đầu năm 2021, TP cũng đã chấp thuận cho góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài 726 trường hợp với tổng vốn đạt 542,7 triệu USD, giảm 55,9% về vốn so với cùng kỳ.

Về thu hút vốn đầu tư trong nước, tính đến ngày 15/5, TP đã cấp phép 14.543 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 245.597 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số giấy phép tăng 5,8% và vốn tăng 36,6%.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 16,9 tỷ đồng, tăng 29,1% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Cục Thống kê TP, tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan trong 5 tháng đầu năm nay, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn TP  trong 5 tháng đầu năm ước đạt 174.597 tỷ đồng, đạt 49% dự toán và tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Thu nội địa ở TP ước đạt 123.697 tỷ đồng, đạt 49,8% dự toán, chiếm 70,8% tổng thu ngân sách và tăng 21,1% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 50.900 tỷ đồng, đạt 47,1% dự toán và tăng 27,3%. Thu từ dầu thô ước được 5.863 tỷ đồng, đạt 68,6% dự toán và tăng 3,2%.

Đáng chú ý, trong khoản thu nội địa, cơ cấu đóng góp ngân sách nhà nước đã có sự thay đổi. Cùng kỳ 2020, khu vực FDI chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu ngân sách với 18,4%, tiếp đó là khu vực ngoài nhà nước 17,4% thì nay cơ cấu này đã đảo chiều.

Theo đó, khu vực ngoài nhà nước đứng đầu danh mục đóng ngân sách nhà nước cho TP với 37.126 tỷ đồng, chiếm 21,3% tổng thu ngân sách, đạt 54,8% dự toán được giao và tăng mạnh tới 49,8% so với cùng kỳ. Kế đến thu từ khu vực FDI ước đạt 30.664 tỷ đồng, đạt 54,8% dự toán, chiếm 17,6% tổng thu và tăng 17,4% so với cùng kỳ. Thu từ DNNN ước đạt 10.163 tỷ đồng, đạt 37,6% dự toán, chiếm 5,8% tổng thu ngân sách và tăng 9,4% so với cùng kỳ.

HUYỀN TRÂM