BizLIVE - UBND TP sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu lỗi chậm giải ngân là do chủ quan của cơ quan chủ quản, chủ đầu tư.
TP.HCM truy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, chủ đầu tư chậm giải ngân vốn đầu tư công
Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có ý kiến kết luận về tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công 5 tháng đầu năm 2020.

Tính đến ngày 20/5, TP đã giải ngân 4.688 tỷ đồng, đạt 13,9% kế hoạch vốn, cao hơn cùng kỳ cả về số tuyệt đối và tỷ lệ (cùng kỳ giải ngân 3.091 tỷ đồng, đạt 9,8%). Có 19 sở, ban, ngành, quận, huyện giải ngân trên 30% và 9 sở, ban, ngành, quận, huyện giải ngân trên 20%.

Lãnh đạo TP đánh giá, so với yêu cầu của Chính phủ, của TP và bối cảnh hiện nay thì kết quả giải ngân vẫn còn thấp, chưa trở thành nhân tố then chốt để vực dậy kinh tế TP trong điều kiện bình thường mới. Do đó, nhằm phát huy vai trò của đầu tư công hiện nay, ông Trần Vĩnh Tuyến giao các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư, người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi xuyên suốt tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công để tháo gỡ khó khăn từng trường hợp cụ thể, nhất là các dự án liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các dự án sử dụng vốn ODA.

Đồng thời, chủ động làm việc với các đơn vị, kể cả Bộ ngành Trung ương để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công. Nghiên cứu, áp dụng các sáng kiến, cách làm hay của các cơ quan, đơn vị đạt kết quả giải ngân cao 5 tháng đầu năm 2020, kể cả biện pháp gắn trách nhiệm giải ngân với việc chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 54 của Quốc hội.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đến ngày 30/6 giải ngân đạt từ 50% số vốn được giao. Trường hợp giải ngân dưới 50%, đơn vị có văn bản báo cáo nguyên nhân chậm giải ngân gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 2/7 để tổng hợp trình UBND TP trước ngày 5/7.

UBND TP cho biết sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu lỗi chậm giải ngân là do chủ quan của cơ quan chủ quản, chủ đầu tư.

Ông Trần Vĩnh Tuyến giao Sở Tài nguyên và Môi trường TP khẩn trương tham mưu UBND TP triển khai Nghị quyết số 27 ngày 9/3 của Chính phủ về việc cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP.

HUYỀN TRÂM