BizLIVE - Trưa 3/5, Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM gửi thông báo khẩn đến tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn TP yêu cầu tích cực rà soát các điều kiện, biện pháp, phương án phòng chống dịch Covid-19.
TP.HCM: Thông báo “khẩn” tới các trường học
Dự kiến ngày mai 4/5, học sinh các cấp trên địa bàn TP sẽ quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Theo đó, Sở này đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm Công văn 1224 ngày 28/4 của Sở GD-ĐT TP, trong đó nhấn mạnh yêu cầu toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên phải thực hiện khai báo y tế.

Sở yêu cầu các trường học phải nắm chắc tình hình cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên đi ra ngoài TP trong thời gian nghỉ lễ. Thủ trưởng các đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có các biểu hiện chủ quan, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.

Trước đó, chiều 28/4, Sở GD-ĐT TP đã có văn bản gửi trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện, thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn TP về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn TP tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã đề ra với phương châm phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình.

Theo Sở GD-ĐT TP, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch thuộc phạm vi quản lý. Đơn vị trường học tổ chức nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế tại đơn vị. Đặc biệt, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tuân thủ đeo khẩu trang ngoài lớp học.

Ngoài ra, trường học cần tổ chức khai báo y tế sau đợt cao điểm nghỉ lễ 30-4 và 1-5 ngay khi có cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh di chuyển ra và vào TP.

Sở này lưu ý, cơ sở giáo dục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Các hoạt động giáo dục tập trung đông người trong nhà trường phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch. Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở giáo dục trên địa bàn mình quản lý.

 

HUYỀN TRÂM