BizLIVE - TP.HCM ngưng tất cả các hoạt động tập trung học sinh, học viên như các kỳ thi, khảo sát chứng chỉ ngoại ngữ - tin học, các hoạt động giáo dục kỹ năng, ngoại khoá.
TP.HCM quyết định ngưng tất cả các hoạt động tập trung học sinh, học viên
TP.HCM yêu cầu ngưng các hoạt động tập trung học sinh, học viên.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM về phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị cơ sở giáo dục trên địa bàn TP ngưng tất cả các hoạt động tập trung học sinh, học viên như các kỳ thi, khảo sát chứng chỉ ngoại ngữ - tin học, các hoạt động giáo dục kỹ năng, ngoại khoá cho đến khi UBND TP cho phép học sinh, học viên của TP đi học trở lại.

Sở đề nghị UBND các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo TP.

Ngoài ra, Sở cũng sẽ tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục (các loại hình trường, trung tâm ngoại ngữ - tin học, dạy thêm - học thêm, giáo dục kĩ năng, tư vấn du học...) thuộc quản lý của Sở.

Liên quan tới quyết định cho học sinh các cấp trên địa bàn TP nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19, UBND TP.HCM cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 5/4/2020.

Sau thời gian nghỉ học trên, giao Sở Giáo dục & Đào tạo phối hợp với Sở Y tế cập nhật tình hình diễn biến phòng, chống dịch Covid-19 của TP, tham mưu phương án đi học trở lại cho học sinh, học viên TP. Đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục đảm bảo tiến độ, hiệu quả thực hiện chương trình theo quy định.

HUYỀN TRÂM