BizLIVE - Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP.HCM (Hepza) vừa đề xuất UBND TP các giải pháp hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
TP.HCM: Đề xuất giảm 30% thuế và lãi suất 0% cho doanh nghiệp, tăng trợ cấp người mất việc do dịch bệnh
Hepza kiến nghị nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo đó, đối với các gói hỗ trợ của Chính phủ, Hepza đề xuất UBND TP kiến nghị Chính phủ tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như năm 2020. Cụ thể, lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn; tiếp tục thực hiện giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng.

Đối với gói hỗ trợ doanh nghiệp vay trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc; trả lương cho người lao động trong thời gian doanh nghiệp bị tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để phòng, chống dịch Covid-19 (theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) kiến nghị Chính phủ xem xét tăng thời hạn cho vay là 12 tháng, lãi suất 0% và mở rộng nguồn vốn vay ngoài Ngân hàng Chính sách xã hội (bằng nguồn tái cấp vốn từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) có thể vay từ các tổ chức tín dụng khác theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước để doanh nghiệp giảm áp lực về tiền lương chi trả cho người lao động trong thời gian dịch bệnh, doanh nghiệp có một nguồn vốn lưu động nhất định để tái sản xuất.

Đồng thời, Chính phủ sớm ban hành các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Các chính sách hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp cần đơn giản thủ tục, giải quyết nhanh để hỗ trợ kịp thời cho người lao động và doanh nghiệp.

Về giãn thời gian đóng Bảo hiểm xã hội, theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện chỉ hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong khi đó, theo Luật Bảo hiểm xã hội, mức đóng Bảo hiểm xã hội hàng tháng của người sử dụng lao động chiếm 17,5% tổng quỹ lương của doanh nghiệp.

Đây là khoản chi khá lớn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đông lao động và yêu cầu là phải nộp trong thời hạn quy định, việc chậm nộp sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, ngoài ra doanh nghiệp còn bị phạt chậm nộp. Do đó, Hepza kiến nghị Chính phủ bổ sung khoản hỗ trợ giãn thời gian nộp Bảo hiểm xã hội từ 6 đến 12 tháng để doanh nghiệp ổn định, phục hồi sản xuất; đảm bảo quyền lợi người lao động.

Đối với các gói hỗ trợ của TP, Hepza đề xuất điều chỉnh tăng mức trợ cấp đối với trường hợp mất việc (bị doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động do khó khăn vì Covid-19). Năm 2020, mức trợ cấp đối với trường hợp mất việc là 1 triệu đồng/tháng, áp dụng trong 3 tháng. Về thủ tục nhận hỗ trợ, đối với trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc ngừng việc không hưởng lương, đề nghị bỏ bớt thủ tục phải có đơn đề nghị hỗ trợ của người lao động, vì đã có danh sách do công ty lập, có xác nhận của Bảo hiểm xã hội. Mặt khác, khi công ty thực hiện tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc ngừng việc không hưởng lương, hầu hết người lao động về quê, việc yêu cầu người lao động quay lại TP để ký đơn gây khó khăn cho người lao động.

Về hỗ trợ doanh nghiệp, hiện nay doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn lưu động nên kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng có chính sách hỗ trợ vay vốn lưu động phục vụ sản xuất, bảo lãnh thanh toán các hợp đồng mua bán nguyên vật liệu với mức lãi suất 0% cho các doanh nghiệp khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng thời, ân hạn tiền gốc (khoanh nợ) đối với các khoản đã vay và gia hạn thời hạn thanh toán lãi vay đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Covid-19.

Hepza cũng kiến nghị TP xem xét có chính sách hỗ trợ giảm giá tiền điện, tiền nước đối với các đối tượng là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi Covid-19; gia hạn thời gian thanh toán tiền điện, tiền nước cho doanh nghiệp; không tính lãi chậm nộp và đảm bảo cung cấp đủ điện, nước cho doanh nghiệp sản xuất, không để xảy ra tình trạng ngưng cung cấp điện, nước đối với các trường hợp doanh nghiệp chậm nộp do khó khăn.

Ngoài ra, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp (đặc biệt là các thủ tục hành chính về đất đai, xuất nhập khẩu hàng hóa) để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể huy động vốn, thuận lợi trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay và xuất nhập khẩu hàng hóa. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan thuế giải quyết nhanh các trường hợp hoàn thuế của doanh nghiệp đủ điều kiện để doanh nghiệp có nguồn vốn phục vụ sản xuất.

HUYỀN TRÂM