BizLIVE - Sở Công thương đề xuất cho phép quận 7 và TP.Thủ Đức được thực hiện thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn.
TP.HCM: Đề xuất cho quận 7, Thủ Đức được phục vụ bia, rượu trong quán ăn tại chỗ
Quán ăn ở TP.Thủ Đức trước khi có đợt dịch lần 4 - Ảnh: Huyền Trâm.

Kiến nghị vừa được Sở Công thương TP.HCM đề cập trong văn bản ngày 26/10 trình UBND TP về hoạt động kinh doanh ăn uống.

Theo đó, Sở Công thương trình TP cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ và phải đảm bảo 2 điều kiện.

Một, đáp ứng các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP (hiện chưa ban hành ).

Hai, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải được tổ chức an toàn đảm bảo thời gian hoạt động kết thúc trước 21 giờ hàng ngày; công suất hoạt động tối đa 50%; không bán, không sử dụng đồ uống có cồn.

Căn cứ vào mức độ kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn, Sở Công thương đề xuất cho phép quận 7 và TP.Thủ Đức được thực hiện thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn tại một số địa bàn do Chủ tịch UBND quận 7 và TP.Thủ Đức quyết định.

Giao các Sở, ban, ngành TP, UBND các quận - huyện và TP.Thủ Đức căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, đảm bảo việc triển khai thực hiện đáp ứng các yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm phối hợp UBND các quận - huyện và TP.Thủ Đức hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện đúng quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND các quận - huyện và TP.Thủ Đức hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn ứng dụng các giải pháp công nghệ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; giám sát việc đăng ký, quét mã QR, khai báo y tế điện tử tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên hệ thống an toàn COVID-19 phục vụ kiểm soát, truy vết, khoanh vùng nhanh khi cần thiết.

Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của ngành Y tế trong quá trình tổ chức kinh doanh.

Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị cung ứng đảm bảo nguồn hàng hóa, nguyên liệu cho thị trường; đồng thời, phối hợp các Sở ban ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, kịp thời xử lý, chấn chỉnh các trường hợp thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

UBND các quận - huyện và TP.Thủ Đức phối hợp các Sở ngành chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không đáp ứng các yêu cầu an toàn phòng, chống dịch COVID-19, các quy định về an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường… Đồng thời, chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát tại địa bàn, kịp thời xử lý, chấn chỉnh ngay các hành vi kinh doanh không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. 

HUYỀN TRÂM