BizLIVE - UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn 2556 ngày 1/8 về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn TP để phòng chống dịch Covid-19.
TP.HCM: Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, tổ chức các đội tiêm lưu động tại khu vực đặc thù
TP tiếp tục giãn cách xã hội theo CT16 thêm 2 tuần.

Theo đó, TP chỉ đạo tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn TP theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 2/8.

Lãnh đạo TP yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn TP tiếp tục tập trung các nội dung trọng tâm.

Theo đó, chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, triển khai có hiệu quả các biện pháp, phòng chống dịch theo tinh thần Công văn 2468 ngày 23/7 và các công văn khác từ 9/7 đến nay.

Tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân TP an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi TP cho tới khi hết thời gian giãn cách, trừ trường hợp được UBND TP phối hợp với các tỉnh, thành đưa về quê theo nhu cầu.

Các quận, huyện và TP. Thủ Đức đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng; phấn đấu mỗi ngày một đội tiêm phải tiêm ít nhất 200 người/ngày; tùy theo điều kiện có thể tổ chức tiêm sau 18 giờ đối với những điểm tiêm có khả năng đáp ứng để đẩy nhanh tiến độ; tổ chức các đội tiêm lưu động để thực hiện tiêm chủng tại các khu vực đặc thù; đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch.

Tổ chức đảm bảo cung cấp, hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm cho tất cả những người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn nguồn dự trữ, nhất là người dân tại các khu phong tỏa.

Tăng cường chăm lo động viên tinh thần, đảm bảo phương tiện phòng hộ, hỗ trợ vật chất cho lực lượng y tế tuyến đầu và các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19.

HUYỀN TRÂM