BizLIVE - Trong thời gian học sinh còn đang được nghỉ học, nhiều trường của TP.HCM đã triển khai việc dạy học trực tuyến. Phần mềm được nhiều trường sử dụng là Zoom.
TP.HCM dạy học trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Microsoft O365
Hiện nhiều trường của TP triển khai dạy học online qua phần mềm Zoom - Ảnh: Huyền Trâm.

Nhằm hỗ trợ các đơn vị triển khai dạy học trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Microsoft O365 online một cách thuận lợi, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có thông báo việc triển khai dạy học trực tuyến trên nền tảng MS O365.

Cụ thể, Sở GD-ĐT TP giao Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục làm đầu mối phối hợp với Microsoft Việt Nam tạo tài khoản dựa trên cơ sở dữ liệu của các đơn vị đã cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành; đồng thời dựa trên cơ sở dữ liệu toàn ngành của Bộ GD-ĐT tại địa chỉ csdl.moet.gov.vn theo yêu cầu của các đơn vị.

Đối với các đơn vị có nhu cầu sử dụng thì gửi yêu cầu về Trung tâm thông tin và Chương trình Giáo dục để được hỗ trợ qua email: dinhthao@hcm.edu.vn.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu, Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục sẽ phối hợp với Microsoft Việt Nam cấp tài khoản MS O365 cho người dùng gồm giáo viên và học sinh và gửi danh sách người dùng đã được cấp tài khoản cho đơn vị để đăng nhập hệ thống.

Liên quan tới vấn đề trên, Sở GD-ĐT TP đã có văn bản về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động dạy học trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, các trường cần xây dựng chủ đề dạy học trực tuyến qua mạng để hỗ trợ học sinh học tập tại nhà. Các chủ đề cần được xây dựng và quản lý chặt chẽ theo đúng quy định và lợi ích chung của người học. Nhà trường xây dựng các phương án hợp lý cho tất cả đối tượng học sinh, đảm bảo mọi học sinh đều được tham gia học tập, cần tham khảo, sử dụng các nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học; chuyên đề dạy học trực tuyến phải đảm bảo sự tương tác giữa giáo viên với người học; người học với nhau và giáo viên phải giám sát được sự tương tác giữa người học với nhau…

Khi học sinh đi học trở lại, nhà trường xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình. Từ đó, hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình.

Để phòng chống dịch Covid-19, hiện nay TP cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM nghỉ học đến hết ngày 19/4; đối với học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp nghỉ học đến hết ngày 3/5.

Trong thời gian học sinh còn đang được nghỉ học, nhiều trường của TP đã triển khai việc dạy học trực tuyến. Phần mềm được nhiều trường sử dụng là Zoom.

HUYỀN TRÂM