BizLIVE - Thời kỳ thanh tra gồm các năm 2016, năm 2017, năm 2018 và từ đầu năm 2019 đến ngày 30/11/2019.
TP.HCM: Công bố thanh tra toàn diện quản lý đất đai tại huyện Củ Chi
Sau huyện Bình Chánh, TP quyết định thanh tra quản lý đất đai, xây dựng tại Củ Chi.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, ngày 6/12, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 359/QĐ-TTTP-P3 về thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Củ Chi.

Thời kỳ thanh tra gồm các năm 2016, năm 2017, năm 2018, từ đầu năm 2019 đến ngày 30/11/2019; các vụ việc phát sinh trước thời kỳ thanh tra có liên quan đến nội dung thanh tra nếu xét thấy cần thiết vẫn tiến hành thanh tra để kết luận theo quy định pháp luật.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Bà Vũ Anh Thư, Phó Trưởng Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3 được giao làm Trưởng đoàn.

Ông Phan Tường Long, Phó Trưởng Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra được giao nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của Đoàn Thanh tra.

HUYỀN TRÂM