BizLIVE - TP.HCM công bố quyết định về thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng TP về chấp hành pháp luật trong việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư dự án.
TP.HCM công bố quyết định thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng
Ông Trần Trọng Tuấn.

Theo cơ quan Thanh tra TP.HCM, thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 5530 ngày 31/12/2019, ngày 25/6, Thanh tra TP công bố Quyết định thanh tra số 119 về thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng TP về chấp hành pháp luật trong việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư dự án công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách và các dự án đầu tư xây dựng khác thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Xây dựng hoặc theo ủy quyền của UBND TP.

Bà Huỳnh Thị Thúy Diễm, Phó Trưởng Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1 làm Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra là năm 2018 - 2019. Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Ông Phan Tường Long, Phó Trưởng Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra được giao nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 120 của Chánh Thanh tra TP.

Thời kỳ thanh tra như trên vị trí Giám đốc Sở Xây dựng TP do ông Trần Trọng Tuấn đảm nhiệm.

Từ tháng 2/2013 đến tháng 4/2019, ông Trần Trọng Tuấn giữ các chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng TP.

Đến 25/4/2019, ông Tuấn được Thành ủy TP phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy quận 3 nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 3.

Ngày 26/6 vừa qua, ông Trần Trọng Tuấn được Ban Thường vụ Thành ủy TP điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.

Cũng theo Thanh tra TP, ngày 30/6, cơ quan này công bố Quyết định thanh tra số 121 về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc thực hiện một số dự án tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 12.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thu, Phó Trưởng Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 5 làm Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2019. Các vụ việc phát sinh có liên quan đến nội dung thanh tra ngoài thời kỳ nêu trên nếu xét thấy cần thiết vẫn thanh tra để có cơ sở kết luận. Thời hạn thanh tra: 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Trưởng Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra được giao nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 122 của Chánh Thanh tra TP.

HUYỀN TRÂM