BizLIVE - Ngày 9/8/2021, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ký công văn 2654/UBND-KT cho phép nhân viên các hệ thống phân phối hiện đại được lưu thông trên đường trong khung giờ từ 18:00 đến 6:00 hôm sau.
TP.HCM có thêm đối tượng được lưu thông trên đường sau 18h00
Công văn nêu rõ: Xét đề nghị của Sở Công Thương về thời gian lưu thông của nhân viên các hệ thống phân phối hiện đại Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có chỉ đạo chấp thuận đề xuất của Sở Công Thương về chủ trương cho một số nhân viên của các hệ thống siêu thị, cửa hàng bình ổn, cửa hàng tiện lợi được lưu thông trên đường từ 18:00 đến 6:00 sáng hôm sau để chuẩn bị công tác hậu cần, sắp xếp hàng hóa và vệ sinh khử khuẩn khu vực kinh doanh.
Thứ hai, giao Sở Công Thương chịu trách nhiệm phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xác nhận danh sách nhân viên được phân công, giao nhiệm vụ; đồng thời tích hợp danh sách vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương, phục vụ công tác quản lý và truy xuất kiểm tra của các lực lượng chức năng.
Thứ ba, căn cứ danh sách được bộ Sở Công Thương xác nhận, Giám đốc các hệ thống siêu thị, cửa hàng bình ổn, cửa hàng tiện lợi cấp Thẻ công tác/Giấy chứng nhận công tác cho các nhân viên này được lưu thông trên đường từ 18:00 đến 6:00 ngày hôm sau.
Thứ tư, giao Công an Thành phố, của Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo các trạm, chốt phối hợp hỗ trợ và đảm bảo giao thông cho nhân viên các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố theo danh sách xác nhận của sở Công Thương. 
Trước đó có 6 trường hợp đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép gồm:
(1) Cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
(2)Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố, bao gồm cả công tác phát hành báo.
(3)Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị; xử lý sự cố về: điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật.
(4)Các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến”; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hoá xuất nhập khẩu.
(5)Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở 12 cửa ngõ chính của thành phố.
(6)Người dân TP.HCM đi tiêm vắc xin theo lịch thông báo vào buổi tối. Hôm nay lực lượng này là trường hợp thứ 7 được cấp phép lưu thông trên đường phố trong “khung giờ cấm”

NGUYỄN HUYỀN