BizLIVE - Theo hướng dẫn mới, dịch bệnh tại TP.HCM hiện đang ở cấp độ 2, như vậy các cơ quan, đơn vị thực hiện bố trí toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở.
TP.HCM chỉ đạo các đơn vị nhà nước bố trí làm việc trực tiếp tại trụ sở
TP.HCM chỉ đạo phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh Huyền Trâm.

UBND TP.HCM vừa có văn bản về phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo và đề nghị các cơ quan, đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị nhà nước của Trung ương đóng tại TP, căn cứ vào cấp độ dịch tại TP được công bố để bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc và tổ chức hoạt động tại cơ quan, đơn vị phù hợp.

Tăng cường giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính kịp thời, đúng hạn, không để đình trệ công việc; tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm đã đề ra.

Cụ thể, về điều kiện để bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và cá nhân, đại diện tổ chức đến làm việc trực tiếp tại trụ sở, mỗi cá nhân phải đảm bảo đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, ít nhất 01 mũi đối với loại vaccine tiêm 02 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm hoặc là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 06 tháng.

Tổ chức các hoạt động của cơ quan, đơn vị nhà nước phải đảm bảo Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn TP theo quy định. Đồng thời, thực hiện việc xét nghiệm với SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của ngành y tế.

Khi TP được xác định cấp độ dịch là cấp 1 (nguy cơ thấp) và cấp 2 (nguy cơ trung bình), các cơ quan, đơn vị thực hiện bố trí toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở.

Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định. Tiếp tục khuyến khích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp và tập trung đông người tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Khi TP được xác định cấp độ dịch là cấp 3 (nguy cơ cao), bố trí tối đa 2/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc cơ quan, đơn vị (trừ lực lượng thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19).

Không để công việc bị đình trệ, đặc biệt là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Kết quả hoàn thành tiến độ và chất lượng công việc được phân công tại nhà là cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Khi TP được xác định cấp độ dịch là cấp 4  (nguy cơ rất cao), bố trí tối đa 1/2 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc cơ quan, đơn vị (trừ lực lượng thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19).

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu hoặc các đơn vị đặc thù bố trí quá 1/2 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc phải được UBND TP chấp thuận bằng văn bản.

Ở mỗi cấp độ dịch, các cơ quan, đơn bị không bố trí làm việc trực tiếp tại trụ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực phong tỏa, khu vực cách ly y tế.

Đối với công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính đã được cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cơ quan, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị bưu chính công ích để tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp được thực hiện theo Danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách do Văn phòng UBND TP hướng dẫn.

Căn cứ vào tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn TP, UBND TP xem xét, quyết định điều chỉnh phương thức làm việc phù hợp đối với các cơ quan, đơn vị nhà nước.

HUYỀN TRÂM