BizLIVE - Ông Tạ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước làm Thứ trưởng Bộ Tài chính
Ông Tạ Anh Tuấn.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 989/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 9/7/2020.
Ông Tạ Anh Tuấn từng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, sau đó được chuyển sang làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính. 
Từ cuối tháng 2/2018, ông Tuấn được điều chuyển về lại Kho bạc Nhà nước giữ quyền Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước. Tháng 5/2018 ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.
Như vậy, hiện nay lãnh đạo Bộ Tài chính gồm Bộ trưởng là ông Đinh Tiến Dũng và 5 Thứ trưởng là ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, ông Trần Xuân Hà, bà Vũ Thị Mai, ông Huỳnh Quang Hải và ông Tạ Anh Tuấn.

N. NGA