BizLIVE - Tại hai văn bản vừa gửi cục thuế các địa phương, Tổng cục Thuế lưu ý một số thông tin liên quan đến thủ tục hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu tư và chính sách thu lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy nhập khẩu.
KHÔNG YÊU CẦU TỜ KHAI NGUỒN GỐC PHƯƠNG TIỆN NHẬP KHẨU
Theo nội dung được đề cập tại Công văn số 935/TCT-CS ngày 01/4, hướng dẫn các cục thuế trên cả nước giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách thu lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế cho biết: Người nộp thuế kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện nhập khẩu không phải xuất trình Tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu.

Cơ quan thuế trung ương cho biết, trước đó, đơn vị đã nhận được phản ánh của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 8209/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2020 về việc bãi bỏ Tờ khai nguồn gốc phương tiện nhập khẩu.

Theo đó, căn cứ  các quy định pháp luật liên quan, Tổng cục Thuế cho biết quy định hiện hành không có quy định khi kê khai nộp lệ phí trước bạ người nộp thuế phải xuất trình Tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe máy nhập khẩu.
Cụ thể là căn cứ Công văn số 14650/BTC-TCHQ ngày 30/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu.

Đồng nghĩa, cơ quan Hải quan không phải thực hiện thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với các lô hàng phương tiện nhập khẩu có tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/12/2020.

Do đó, khi người nộp thuế kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện nhập khẩu thì cơ quan thuế không yêu cầu người nộp thuế xuất trình Tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu theo quy định.

2018, ô tô khó giảm mạnh: Những dấu hiệu khách mua cần biết | Công nghệ | BizLive

Tổng cục Thuế cũng lưu ý, trong trường hợp cần tra cứu thì các cục thuế địa phương có thể truy cập hệ thống điện tử của cơ quan hải quan để kết nối dữ liệu phương tiện phương tiện nhập khẩu.

Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ quy định nêu trên và Công văn số 14650/BTC-TCHQ để thực hiện.

HƯỚNG DẪN HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU VÀO DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI
Tại công văn số 944/TCT-CS về việc hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào với cắc dự án đầu tư mới, Tổng cục Thuế đã đưa ra một số lưu ý đối với các cục thuế trực thuộc.
Theo đó, đối với cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khẩu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT đầu vào của giai đoạn đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng không được hoàn thuế theo quy định).
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 05/12
Thứ 2, khi kết thúc giai đoạn đầu tư để chuyển sang giai đoạn sản xuất kinh doanh mà còn số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì trên tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) tại kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư phải thực hiện kê khai vào chỉ tiêu “Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn".
Thứ 3, trong trường hợp trên tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) tại kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư chưa kê khai chỉ tiêu “Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn” thì thực hiện kê khai bổ sung theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng lưu ý, cơ sở kinh doanh cần lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư khi đáp ứng đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định.

TUẤN VIỆT