BizLIVE - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Tuấn (Hà Nội) đề nghị Chính phủ cần có cơ chế thông thoáng và ổn định để huy động các nguồn lực xã hội cùng chung tay, góp sức vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Tiền chi chăm sóc y tế của người Việt chưa bằng 1/3 Trung Quốc
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Tuấn

Phát biểu trước nghị trường ngày 27/10, đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Tuấn cho biết Chính phủ những năm gần đây đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp có hiệu quả để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là chất lượng khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, các tồn tại còn nhiều và cần thời gian vào cuộc của cả thể chế chính trị để giải quyết vì nếu chỉ có một mình ngành y tế thì chắc chắn sẽ không giải quyết được.

Những nguyên nhân được vị đại biểu này chỉ ra như tổng chi của toàn xã hội cho chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, tuy nhiên vẫn còn rất thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chi cho y tế bình quân đầu người của Việt Nam là 140 USD, chưa bằng 1/2 so với chi bình quân của các nước có thu nhập trung bình là 290 USD và chỉ bằng 1/3 so với Trung Quốc là 420 USD.

“Với điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, tôi xin đề nghị Chính phủ cần có cơ chế thông thoáng và ổn định để huy động các nguồn lực xã hội cùng chung tay, góp sức vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân”, ông Tuấn nói.

Nguyên nhân thứ 2 được đại biểu Tuấn dẫn ra là tỷ lệ chi ngân sách cho toàn ngành y tế có xu hướng giảm. Năm 2016 ước thực hiện 97.600 tỷ đồng, chiếm 7,67% tổng chi ngân sách. Tuy nhiên, năm 2018 ước thực hiện là 92.745 tỷ đồng, chiếm 5,85% tổng chi ngân sách, không tính trái phiếu Chính phủ. Nếu so hai tỷ lệ % này thì năm 2018 đã giảm 23,7% chi ngân sách cho ngành y tế, trong đó chi mua và hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội là 22.628 tỷ đồng, bằng 27,5% tổng chi ngân sách cho toàn ngành y tế.

Thứ ba, tỷ trọng ngân sách nhà nước và bảo hiểm y tế đầu tư và chi cho y tế cơ sở còn thấp, chưa đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ, chức năng. Bên cạnh đó quy định về chi phí khám chữa bệnh tại trạm y tế xã tối thiểu bằng 10% và tối đa không vượt quá 20% của quỹ khám chữa bệnh ngoại trú tính trên số thẻ bảo hiểm đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã là không phù hợp thực tế. Cơ cấu bệnh tật hiện nay khi bệnh không lây nhiễm đang tăng lên và trạm y tế xã phải quản lý bệnh này, trong đó có tăng huyết áp, đái tháo đường.

“Tôi kiến nghị Quốc hội sửa Luật Bảo hiểm y tế và Luật Khám chữa bệnh đồng thời xây dựng Luật Phòng bệnh để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong bối cảnh cơ cấu bệnh tật thay đổi nhiều”, ông Tuấn nêu.

Nguyên nhân thứ tư, mệnh giá bảo hiểm thấp trong khi giá thuốc, vật tư, trang thiết bị phải trả theo mặt bằng quốc tế. Với điều kiện hiện nay khi tỷ giá ngoại tệ thay đổi nhiều, tỷ trọng khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng nhanh.

Hiện nay, theo ước tính của bảo hiểm xã hội bình quân đóng trung bình là 1 triệu đồng/1 thẻ trong 1 năm. Nhưng mức chi chung là khoảng 1.100.000 đồng cho 1 thẻ trong 1 năm. Như vậy, bảo hiểm y tế đang bội chi khoảng 10%. Bảo hiểm xã hội đưa ra nhiều giải pháp nhằm kiềm chế mức chi cũng như tình trạng lạm dụng dịch vụ, trục lợi quỹ.

“Do vậy, việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết làm ảnh hưởng đến quyền lợi dân, đến cơ sở y tế và tâm lý của các thầy thuốc bác sỹ. Tôi đề nghị Chính phủ hướng dẫn 2 ngành bảo hiểm y tế và Bộ Y tế thống nhất quy định thanh quyết toán cho các cơ sở khám chữa bệnh”, ông Tuấn nói.

Cuối cùng, ông Tuấn cũng đưa ra đề xuất Quốc hội nghiên cứu tăng tỷ lệ đóng bảo hiểm y tế và đưa ra nhiều mệnh giá bảo hiểm y tế để người dân lựa chọn.

BẢO VY