Một doanh nghiệp dân doanh đưa ra mức thưởng Tết Canh Tý cao nhất ở thủ đô là 420 triệu đồng/người. 
Thưởng Tết ở Hà Nội cao nhất 420 triệu đồng
Công nhân Công ty May 10. Ảnh: Anh Duy.
Ngày 27/12, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho hay đã tổng hợp thưởng Tết Dương lịch, Âm lịch năm 2020 theo báo cáo của 6.183 doanh nghiệp.
Với khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 750.000 đồng/người, tăng 13,6% so với năm trước. Doanh nghiệp thưởng cao nhất hơn 39 triệu đồng/người và thấp nhất 400.000 đồng/người. 
Dịp Tết Âm lịch, mức thưởng bình quân 4,4 triệu đồng, tăng 4,7% với năm trước. Doanh nghiệp thưởng cao nhất 420 triệu đồng/người, còn thấp nhất 680.000 đồng/người.
Với khối doanh nghiệp FDI, thưởng Tết Dương lịch bình quân là 780.000 đồng/người, tăng 13% so với năm trước. Doanh nghiệp thưởng cao nhất 70 triệu đồng/người, thấp nhất là 315.000 đồng/người. 
Tết Âm lịch, mức thưởng bình quân gần 5 triệu đồng/người, tăng 3,1% với năm trước. Doanh nghiệp thưởng cao nhất là 325 triệu đồng/người và thấp nhất 750.000 đồng/người.
Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng bình quân trong dịp Tết Dương lịch là 1,1 triệu đồng, tăng 4,7% so với năm trước. Doanh nghiệp thưởng cao nhất 30 triệu đồng và doanh nghiệp thưởng thấp nhất là 500.000 đồng mỗi người.
Tết Âm lịch, mức thưởng bình quân là 4 triệu đồng/người, tăng 5,3% so với năm trước. Doanh nghiệp thưởng cao nhất là 45 triệu đồng và doanh nghiệp thưởng thấp nhất là 850.000 đồng/người.

Theo VnExpress