BizLIVE - Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 102/2015/NĐ-CP, quy định nguyên tắc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan đến quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; quy hoạch và các hoạt động kinh doanh liên quan khác.
Thủ tướng yêu cầu Dự thảo Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay trình trong tháng 10
Ảnh minh họa.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8831/VPCP-CN gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về dự thảo Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ; chủ trì họp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp để hoàn thiện dự thảo Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2020.
Được biết, ngày 20/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay tại Việt Nam, bao gồm: Nguyên tắc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan đến quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; quy hoạch và thực hiện quy hoạch, thủ tục mở, đóng cảng hàng không, sân bay; quản lý hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận; sân bay dùng chung dân dụng và quân sự; bán, thế chấp, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất cảng hàng không, sân bay; hoạt động kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay.
Nghị định số 102/2015/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý rõ ràng và thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoạt động, khai thác tại cảng hàng không, sân bay, góp phần tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và từng bước cải cách, đơn giản hóa về hồ sơ, thủ tục hành chính.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Nghị định số 102/2015/NĐ-CP còn tồn tại những quy định không còn phù hợp thực tiễn do chịu sự tác động của các Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Phí, Luật Hải quan.
Do đó, cần thiết phải nghiên cứu bổ sung các quy định liên quan đến thủ tục lập, trình, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, hồ sơ quy hoạch cảng hàng không, sân bay; sửa đổi các quy định liên quan đến nộp tài liệu chuyến bay; các quy định về việc cung cấp dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không sân bay; làm rõ quy định về nộp phí nhượng quyền khai thác giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không với người khai thác cảng…
 

HẠ AN