BizLIVE - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với ông Dương Quang Thành.
Thủ tướng tái bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Ông Dương Quang Thành (trái) và ông Bùi Thanh Sơn (phải).
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định bổ nhiệm lại ông Bùi Thanh Sơn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 10/2/2020, theo Quyết định số 466/QĐ-TTg ngày 7/4/2020.
Ông Bùi Thanh Sơn sinh năm 1962 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp trường Đại học Ngoại giao Việt Nam (nay là Học viện Ngoại giao), là Thạc sỹ Quan hệ quốc tế, Đại học Columbia, Hoa Kỳ.
Ông Bùi Thanh Sơn từng giữ chức Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng, Vụ Chính sách Đối ngoại. Từ tháng 9/2008 - 11/2009, ông Sơn đảm nhận cương vị Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao.
Từ tháng 2/2015 ông được bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao sau khi được bổ nhiệm Thứ trưởng lần đầu tiên từ tháng 11/2009. Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV vào tháng 6/2016.
Tại Quyết định số 468/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Dương Quang Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thời gian bổ nhiệm lại được tính kể từ ngày 25/3/2020.
Ông Dương Quang Thành sinh năm 1962, quê quán ở xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Ông từng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phụ trách việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, thị trường điện, nguồn điện, lưới điện nhất là việc cung cấp điện cho miền Nam Việt Nam từ tháng 3/2007.
Từ ngày 25/3/2015, ông Dương Quang Thành được nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam thay ông Hoàng Quốc Vượng được điều động làm Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam.

N. NGA